અઠવાડિયા ના દિવસો

અંગ્રેજીમાં અઠવાડિયાના દિવસો કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવે છે.

what day is it? કયો વાર છે?
what day is it today? આજે કયો વાર છે?
Monday સોમવાર
Tuesday મંગળવાર
Wednesday બુધવાર
Thursday ગુરુવાર
Friday શુક્રવાર
Saturday શનિવાર
Sunday રવિવાર
on Monday સોમવારે
on Tuesday મંગળવારે
on Wednesday બુધવારે
on Thursday ગુરૂવારે
on Friday શુક્રવારે
on Saturday શનિવારે
on Sunday રવિવારે
every Monday અથવા on Mondays દર સોમવારે
every Tuesday અથવા on Tuesdays દર મંગળવારે
every Wednesday અથવા on Wednesdays દર બુધવારે
every Thursday અથવા on Thursdays દર ગુરૂવારે
every Friday અથવા on Fridays દર શુક્રવારે
every Saturday અથવા on Saturdays દર શનિવારે
every Sunday અથવા on Sundays દર રવિવારે
a week tomorrow આવતીકાલે એક સપ્તાહ
a week on Tuesday મંગળવારે એક સપ્તાહ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play