ઉધ્યોગો

અહીં મુખ્ય ઉદ્યોગો, વેપાર, અને વ્યવસાયો માટે અંગ્રેજી નામો છે.

accountancy નામુ
advertising જાહેરખબર
agriculture ખેતીવાડી
banking બૅંકિંગ
broadcasting પ્રસારણ
the building trade મકાન ને લાગતુ કામ
the chemical industry રાસાયણિક ઉદ્યોગ
the civil service સરકારી કામ
computing કંપ્યૂટિંગ
the construction industry બાંધકામ ઉદ્યોગ
the drinks industry પીણા ઉદ્યોગ
engineering ઇંજિનિયરિંગ
the entertainment industry મનોરંજન ઉદ્યોગ
farming ખેતીવાડી
financial services નાણાકીય કામ
the fishing industry માછીમારી ઉદ્યોગ
healthcare સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કામ
hotel and catering હોટેલ તથા રસોઈ
human resources માનવ સંસાધન
insurance વીમા
IT (information technology નું સંક્ષિપ્ત) માહિતી અને સંસાધન
the legal profession કાયદા ઉદ્યોગ
local government સામાન્ય સરકાર
manufacturing બનાવટ
marketing માર્કેટીંગ
the medical profession સ્વાસ્થ્ય ઉદ્યોગ
mining ખાણકામ
the motor industry મોટર ઉદ્યોગ
the newspaper industry અખબાર ઉદ્યોગ
the oil industry તેલ ઉદ્યોગ
the pharmaceutical industry દવા ઉદ્યોગ
PR (public relations નું સંક્ષિપ્ત) વ્યક્તિગત સંબંધો
publishing મુદ્રક
the retail trade છુટ્ટાક વેપાર
sales વેચાણ
the shipping industry નૌકા ઉદ્યોગ
teaching શિક્ષણ
telecommunications સંદેશાવ્યવહાર
television ટી વી
the travel industry યાત્રા ઉદ્યોગ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો