કંપ્યૂટર તથા ઇંટરનેટ

અહીં કમ્પ્યુટર્સ અને ઇન્ટરનેટ સંબંધિત કેટલાક સામાન્ય અંગ્રેજી શબ્દો છે.

કમ્પ્યુટરના સાધનો

laptop લેપટોપ
desktop computer (ઘણી વખત desktop તરીકે સંક્ષિપ્ત કરવામાં આવતું) ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર
tablet computer (ઘણી વખત tablet તરીકે સંક્ષિપ્ત કરવામાં આવતું) ટેબલેટ કમ્પ્યુટર
PC (personal computer નું સંક્ષિપ્ત) PC
screen સ્ક્રીન
keyboard કી બોર્ડ
mouse માઉસ
monitor મોનિટર
printer પ્રીંટર
wireless router વાયરલેસ રાઉટર
cable કેબલ
hard drive હાર્ડ ડ્રાઈવ
speakers સ્પીકર
power cable પાવર કેબલ

ઈમેઈલ

email ઈમેઈલ
to email ઇમેઇલ કરવો
to send an email ઇમેઇલ મોકલવો
email address ઇમેઇલ સરનામું
username યૂસરનામ
password પાસવર્ડ
to reply રીપ્લાય કરવો
to forward ફોરવર્ડ કરવો
new message નવો મેસેજ
attachment અટેચમેન્ટ

કમ્પ્યુટર વાપરવુ

to plug in પ્લગ ઈન કરવુ
to unplug અનપ્લગ કરવુ
to switch on અથવા to turn on ચાલુ કરવુ
to switch off અથવા to turn off બંધ કરવુ
to start up સ્ટાર્ટ કરવુ
to shut down શટ ડાઉન કરવુ
to restart રીસ્ટાર્ટ કરવુ

ઇન્ટરનેટ

the Internet ઇન્ટરનેટ
website વેબસાઈટ
broadband internet અથવા broadband બ્રોડબેન્ડ ઇન્ટરનેટ
ISP (internet service provider નું સંક્ષિપ્ત) ISP
firewall ફાયરવોલ
web hosting વેબ હોસ્ટીંગ
wireless internet અથવા WiFi વાયરલેસ ઈન્ટરનેટ
to download ડાઉનલોડ કરવુ
to browse the Internet ઈન્ટરનેટ બ્રાઉસ કરવુ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

file ફાઈલ
folder ફોલડર
document ડોક્યુમેન્ટ
hardware હાર્ડવેર
software સોફ્ટવેર
network નેટવર્ક
to scroll up ઉપર જવુ
to scroll down નીચે જવુ
to log on લોગ ઓન કરવુ
to log off લોગ ઓફ કરવુ
space bar સ્પેસ બાર
virus વાઈરસ
antivirus software એન્ટી વાઈરસ સોફ્ટવેર
processor speed પ્રોસેસર સ્પીડ
memory મેમરી
word processor વર્ડ પ્રોસેસર
database ડેટાબેઝ
spreadsheet સ્પરેડશીટ
to print પ્રીંટ કરવુ
to type ટાઈપ કરવુ
lower case letter નાના અક્ષર
upper case letter અથવા capital letter મોટા અક્ષર
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો