કપડા તથા અંગત વસ્તુઓ

સામાન્ય કપડાં અને વ્યક્તિગત વસ્તુઓના નામો અંગ્રેજીમાં જાણો.

પોશાક

anorak એનોર્ક
apron એપ્રન
baseball cap બેસબૉલ માટે ની ટોપી
belt પટ્ટો
bikini બીકીની
blazer બ્લેજ઼ર
blouse ચણીયો
boots બૂટ
bow tie બો ટાઇ
boxer shorts બૉક્સર શૉર્ટ્સ
bra બ્રા
cardigan સ્વેટર
coat કોટ
dinner jacket રાત્રી ભોજન માટેનુ જૅકેટ
dress પોશાક
dressing gown ગાઉન
gloves મોજા
hat ટોપી
high heels (high-heeled shoes નું સંક્ષિપ્ત) ઉંચી ઍડી
jacket જૅકેટ
jeans જીન્સ
jumper જાકીટ
knickers જાંગિયા
leather jacket ચામડાનુ જૅકેટ
miniskirt નાનુ સ્કર્ટ
nightie (nightdress નું સંક્ષિપ્ત) રાતે પહેરવાનો પોશાક
overalls સમગ્ર
overcoat ઑવરકોટ
pullover સ્વેટર
pyjamas લેંઘો
raincoat રેનકોટ
sandals સૅંડલ
scarf સ્કાર્ફ
shirt ખમિસ
shoelace બૂટ ની દોરી
shoes બુટ
pair of shoes બુટની જોડી
shorts શૉર્ટ્સ
skirt સ્કર્ટ
slippers સ્લિપર
socks મોજા
stilettos એડી
stockings સ્ટૉકિંગ્સ
suit સૂટ
sweater સ્વેટર
swimming costume તરણ પોશાક
swimming trunks તરણ સમયે પહેરવાનું શોર્ટ્સ
thong ચામડાની લાંબી સાંકડી પટ્ટી
tie ટાઇ
tights ટાઇટ્સ
top ઉપરનુ વસ્ત્ર
tracksuit ટ્રેકશુટ
trainers ટ્રેનર્સ
trousers પૅંટ
pair of trousers પૅન્ટની જોડી
t-shirt ટી-શર્ટ
underpants જાંગિયા
vest ગંજી
wellingtons ઘૂંટણ સુધીના રબરના બૂટ

અંગત વસ્તુઓ

bracelet લકી
cufflinks કફલિંક્સ
comb કાંસકો
earrings બૂટ્ટી
engagement ring સગાઈ ની વીંટી
glasses ચશ્મા
handbag હેન્ડબેગ
handkerchief રૂમાલ
hair tie અથવા hair band હેરબેન્ડ
hairbrush વાળ માટેનુ બ્રશ
keys ચાવી
keyring કી ચેન
lighter લાઇટર
lipstick લિપસ્ટિક
makeup શૃંગાર
mirror અરીસો
necklace ગળાનો હાર
piercing કાણુ પડાવવુ
purse પાકીટ
ring વીંટી
sunglasses તડકા માટેના ચશ્મા
umbrella છત્રી
walking stick ચાલવા માટેની લાકડી
wallet પાકીટ
watch ઘડિયાળ
wedding ring લગ્ન ની વીંટી

અન્ય સંબંધીત શબ્દો

size માપ
loose ઢીલું
tight ફીટ
to wear પહેરવુ
to put on પહેરવુ
to take off કાઢી નાખવુ
to get dressed પોશાક પહેર્યો
to get undressed પોશાક કાઢી નાખવો
button બટન
pocket ખીસ્સુ
zip ઝીપ
to tie બાંધવુ
to untie છોડવું
to do up વ્યવસ્થિત કરવું
to undo પુર્વવત
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play