ખંડો તથા દુનિયા ના વિસ્તારો

અહીં ખંડો, સમુદ્રો અને દરિયાઓ, નદીઓ, અને અન્ય મુખ્ય વિશ્વ વિસ્તારોના નામો અ‍ંગ્રેજીમાં છે.

ખંડ

Europe યુરોપ
Asia ઍશિયા
North America ઉત્તર અમેરિકા
South America દક્ષિણ અમેરિકા
Africa આફ્રિકા
Australia / Australasia / Oceania ઑસ્ટ્રેલિયા
Antarctica અનટાર્કટિકા

સમુદ્રો અને દરિયાઓ

the Pacific Ocean અથવા the Pacific પેસેફિક ઓશીયન
the Atlantic Ocean અથવા the Atlantic એટલેન્ટીક ઓશીયન
the Indian Ocean ઇન્ડીયન ઓશીયન
the Arctic Ocean આર્કટીક ઓશીયન
the Mediterranean Sea અથવા the Mediterranean મેડીટેરીયન ઓશીયન
the Caribbean Sea અથવા the Caribbean કેરેબીયન સી
the Baltic Sea અથવા the Baltic બાટીક સી
the Black Sea બ્લેક સી
the Caspian Sea કાસ્પીયન સી
the Arabian Sea અરેબીયન સી
the South China Sea સાઉથ ચાઇના સી
the North Sea નોર્થ સી
the English Channel (ક્યારેક the Channel તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) ઇંગ્લીશ ચેનલ

દુનિયા ના બીજા ભાગ

the Arctic આર્કટિક
the Sahara અથવા the Sahara Desert સહારા
the Amazon Rainforest આમજ઼ૉન ના વરસાદી જંગલો
the Himalayas હિમાલય
the Alps આલ્પ્સ
the Rocky Mountains (the Rockies તરીકે પણ ઓળખાતુ) રૉકી પર્વત
the Andes એન્ડેસ

નદીઓ

the Thames થેમ્સ
the Rhine રાઇન
the Danube ડેન્યુબ
the Nile નાઇલ
the Amazon એમેઝોન
the Volga વોલ્ગા
the Ganges ગંગા
the Yangtze યાંગત્ઝ
the Mississippi મિસીસીપી
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો