ખોરાક

અહીં ખોરાકના ઘણાં વિવિધ પ્રકાર માટે અંગ્રેજી શબ્દો છે.

માંસ

bacon ડુક્કરનુ માંસ
beef ગાયનુ માંસ
chicken મરઘી
cooked meat રાંધેલુ માંસ
duck બતક
ham ડુક્કરનુ માંસ
kidneys કિડ્ની
lamb બકરીનુ માંસ
liver આંતરડા
mince અથવા minced beef છૂંદો કરેલુ માંસ
paté ઍક પ્રકારની વાનગી
salami ઍક પ્રકારની વાનગી
sausages ઍક પ્રકારનુ માંસ
pork ડુક્કરનુ માંસ
pork pie ડુક્કરની વાનગી
sausage roll સૂસેજ માંસના ટૂકડાને પેસ્ટીમાં વીંટીને પકાવવાની વાનગી
turkey ટર્કી
veal વાછરડાનું માંસ

ફળ

apple સફરજન
apricot ઍપ્રિકૉટ
banana કેળુ
blackberry બ્લૅકબેરી
blackcurrant ઍક પ્રકારની દ્રાક્ષ
blueberry બ્લ્યૂબેરી
cherry ચેરી
coconut નાળિયેર
fig અંજીર
gooseberry ગૂસબેરી
grape દ્રાક્ષ
grapefruit દ્રાક્ષ ફળ
kiwi fruit કીવી
lemon લીંબુ
lime મોસંબી
mango કેરી
melon સક્કરટેટી
orange નારંગી
peach પીચ
pear નાસપતી
pineapple અનાનસ
plum પ્લમ
pomegranate દાળમ
raspberry રાસબેરી
redcurrant લાલ કિસમિસ
rhubarb રેવંચી
strawberry સ્ટ્રૉબેરી
bunch of bananas કેળાની લૂમ
bunch of grapes દ્રાક્ષની લૂમ

માછલી

anchovy તીખા સ્વાદવાળી નાની માછલી
cod કૉડ માછલી
haddock ખાવામાં વપરાતી એક જાતની દરિયાઈ માછલી
herring ખાવામાં વપરાતી દરિયાઈ માછલી
kipper આખા વર્ષ દરમિયાન ખવાતી માછલી (સ્મોક્ડ માછલી, સામાન્ય રીતે હેરિંગ)
mackerel ખાદ્ય દરિયાઈ માછલી
pilchard ખાદ્ય દરિયાઈ માછલી
plaice ખાદ્ય દરિયાઈ માછલી
salmon સૅલ્મોન
sardine હેરિંગને મળતી એક નાની માછલી
smoked salmon ધૂમ્ર આપેલી સૅલ્મોન
sole ખાદ્ય દરિયાઈ માછલી
trout મીઠા પાણીની એક નાની સ્વાદિષ્ટ માછલી
tuna મોટી વિશાળ કદની ખાદ્ય દરિયાઇ માછલી

શાકભાજી

artichoke કાંટાળી ખાદ્ય વનસ્પતિ
asparagus શતાવરી
aubergine રીંગણા
avocado ઍક પ્રકારનુ ફળ
beansprouts ઉગેલા કઠોળ
beetroot એક પ્રકારનું કંદમૂળ
broad beans ફણસી
broccoli ઍક પ્રકારનુ શાક
Brussels sprouts ઍક પ્રકારનુ શાક
cabbage કૉબી
carrot ગાજર
cauliflower ફૂલાવર
celery સેલરી
chilli અથવા chilli pepper મરચુ
courgette ઍક પ્રકારનુ શાક
cucumber કાકડી
French beans ફણસી
garlic લસણ
ginger આદુ
leek ઍક પ્રકારનુ શાક
lettuce ઍક પ્રકારની કૉબી
mushroom મશરૂમ
onion કાંદા
peas વટાણા
pepper મરી
potato (બહુવચન: potatoes) બટાકા
pumpkin કોળુ
radish મુળા
rocket રોકેટ
runner beans ફણસી
swede સ્વીડ
sweet potato (બહુવચન: sweet potatoes) શકરિયા
sweetcorn મકાઈ
tomato (બહુવચન: tomatoes) ટામેટા
turnip તાંદલ્જો
spinach પાલક
spring onion ઍક પ્રકારના કાંદા
squash કોળું
clove of garlic લસણની કળી
stick of celery સેલેરીની ડાળ

ફ્રોજ઼ન તથા ડબ્બાનુ ખાવાનુ

baked beans બાફેલી ફણસી
corned beef ઍક પ્રકારનુ ગાયનુ માંસ
kidney beans રાજમા
soup સૂપ
tinned tomatoes ડબ્બાનુ ટામેટા
chips ચિપ્સ
fish fingers માછલીની એક વાનગી
frozen peas સંગ્રહ કરેલા વટાણા
frozen pizza સંગ્રહ કરેલા પિઝા
ice cream આઇસ ક્રીમ

રસોઈની સામગ્રી

cooking oil રસોઈનું તેલ
olive oil ઓલીવનું તેલ
stock cubes સ્ટોકના ટૂકડા
tomato purée પીસેલા ટમેટા

દૂધ ની બનાવટો

butter માખણ
cream ક્રીમ
cheese ચીજ઼
blue cheese વાદળી ચીઝ
cottage cheese પનીર
goats cheese બકરીના દૂધ નુ ચીજ઼
crème fraîche crème fraîche
eggs ઈડા
free range eggs ઈડા
margarine ઍક પ્રકારનુ માખણ
milk દૂધ
full-fat milk ભારે દૂધ
semi-skimmed milk હલકુ દૂધ
skimmed milk હલકુ દૂધ
sour cream ઍક પ્રકારનુ ક્રીમ
yoghurt દહી

બ્રેડ,કેક અને ધરે બનાવતી વસ્તુઓ

baguette ઍક પ્રકારની બ્રેડ
bread rolls બ્રેડ રોલ
brown bread કાળી બ્રેડ
white bread સફેદ બ્રેડ
garlic bread લસણની બ્રેડ
pitta bread ઍક પ્રકારની બ્રેડ
loaf અથવા loaf of bread લોફ
sliced loaf કાપેલો લોફ
cake કેક
Danish pastry ડેનીશ પેસ્ટ્રી
quiche સ્વાદિષ્ટ પૂરણવાળી ખુલ્લી કચોરી
sponge cake સ્પોન્જ કેક
baking powder બેકિંગ પાવડર
plain flour સાદો લોટ
self-raising flour ઍક પ્રકારનો લોટ
cornflour મકાઈનો લોટ
sugar ખાંડ
brown sugar બ્રાઉન ખાંડ
icing sugar દળેલી ખાંડ
pastry પેસ્ટ્રી
yeast યીસ્ટ
dried apricots સૂકા જરદાળુ
prunes પ્રુન
dates ખજૂર
raisins કિસમીસ
sultanas ખાસ પ્રકારની કિસમીસ

સવારનો નાસ્તો

breakfast cereal મકાઈ ના પૌવા
cornflakes મકાઈ ના પૌવા
honey મધ
jam જામ
marmalade ઍક પ્રકારનુ જામ
muesli ઍક પ્રકારનો નાસ્તો
porridge પોરિજ
toast ટોસ્ટ

બિજુ ખાવાનુ

noodles ઍક પ્રકારની વાનગી
pasta ઍક પ્રકારની વાનગી
pasta sauce ઍક પ્રકારનો સૉસ
pizza ઍક પ્રકારની ઈટાલિયન વાનગી
rice ભાત
spaghetti ઍક પ્રકારની વાનગી

મસાલા અને ચટણી

ketchup સૉસ
mayonnaise ઍક પ્રકારનો સૉસ
mustard રાઈ
pepper મરી
salad dressing સલાડમાં વપરાતુ તેલ
salt મીઠુ
vinaigrette કચુંબર
vinegar વિનેગાર

નાસ્તો

biscuits બિસ્કટ
chocolate ચૉક્લેટ
crisps બટાકા ચિપ્સ
hummus હ્યૂમ્મસ
nuts સૂકા મેવા
olives ઑલિવ
peanuts શીંગ
sweets મીઠાઈ
walnuts અખરોટ

વનસ્પતી

basil તુલસી
chives શાઈવ- ડુંગળીની જાતનું કંદ
coriander ધાણા
dill ડિલ
parsley પાર્સ્લી
rosemary રોસમેરી
sage સેજ
thyme થાઈમ

મસાલા

chilli powder મરચાની ભૂક્કી
cinnamon તજ
cumin જીરૂ
curry powder મરચુ પાઉડર
nutmeg જાયફળ
paprika પૅપ્રિકા
saffron કેસર

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

organic કાર્બનિક
ready meal તૈયાર જમવાનું

ખોરાકને પેક કરવો

bag of potatoes બટેટાની થેલી
bar of chocolate ચોકલેટનો ટૂકડો
bottle of milk દૂધની બોટલ
carton of milk દૂધનું ખોખૂ
box of eggs ઈંડાની પેટી
jar of jam જામની બરણી
pack of butter માખણનો લાટો
packet of biscuits બિસ્કીટનું પેકેટ
packet of crisps અથવા bag of crisps કડક સામગ્રીનું પેકેટ
packet of cheese ચીઝનું પેકેટ
punnet of strawberries સ્ટ્રોબેરીની નાની ટોપલી
tin of baked beans શેકેલા કઠોળનું ટીન
tub of ice cream આઈસક્રીમનું ટબ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play