પરિવાર

અહીં પરિવારના સભ્યોના નામો, વૈવાહિક સ્થિતિનું વર્ણન કરવા માટેના શબ્દો, અને લગ્નો સંબંધિત કેટલાક શબ્દો સહિત પરિવાર સાથે સંબંધિત કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

કુટુંબના સભ્યો

father (પરિચીત રીતે dad કહેવાતું) પિતા
mother (પરિચીત રીતે mum કહેવાતું) માતા
son દિકરો
daughter દીકરી
parent વાલી
child (બહુવચન: children) બાળક
husband પતિ
wife પત્ની
brother ભાઈ
sister બેન
uncle કાકા
aunt કાકી
nephew ભત્રીજો
niece ભત્રીજી
cousin પીતરાઈ
grandmother (પરિચીત રીતે granny અથવા grandma કહેવાતુ) દાદી
grandfather (પરિચીત રીતે granddad અથવા grandpa કહેવાતુ) દાદા
grandparents દાદા-દાદી
grandson પૌત્ર
granddaughter પૌત્રી
grandchild (બહુવચન: grandchildren) પૌત્ર-પૌત્રી
boyfriend પુરુષ મિત્ર
girlfriend સ્ત્રી મિત્ર
partner સથી
fiancé પરણેતર
fiancée પરણેતર
godfather પરમપિતા
godmother પરમમાતા
godson ધર્મપુત્ર
goddaughter ધર્મપુત્રી
stepfather ઓરમાન પિતા
stepmother ઓરમાન માતા
stepson ઓરમાન પુત્ર
stepdaughter ઓરમાન પુત્રી
stepbrother ઓરમાન ભાઈ
stepsister ઓરમાન બેન
half-sister ઓરમાન બહેન
half-brother ઓરમાન ભાઇ

સાસરી પક્ષ

mother-in-law સાસુ
father-in-law સસરા
son-in-law જમાઈ
daughter-in-law વહુ
sister-in-law નણદ
brother-in-law સાળો

કુટુંબને સંબંધીત બીજા કેટલાંક શબ્દો

relation અથવા relative સંબંધી
twin જોડિયા
to be born જન્મેલુ
to die મૃત્યુ થવું
to get married પરણવુ
to get divorced છુટ્ટાછેડા લેવા
to adopt દત્તક લેવુ
adoption દત્તક
adopted દત્તક લીધેલુ
only child ઍકમાત્ર બાળક
single parent ઍકલ વાલી
single mother ઍકલ માતા
infant ખૂબ નાનુ બાળક
baby નાનુ બાળક
toddler ઘૂંટણિયે ચાલતુ બાળક

વૈવાહિક સ્થિતી

single કુંવારા
engaged સગપણ થયેલુ
married પરણીત
separated છૂટા પડેલા
divorced છુટાછેડા
widow વિધવા
widower વિધુર

લગ્ન

marriage લગ્ન
wedding લગ્ન
bride વધુ
bridegroom વર
best man અણવર
bridesmaid અણકન્યા
wedding day લગ્ન દિવસ
wedding ring લગ્નની વીંટી
wedding cake લગ્નની કેક
wedding dress લગ્નનો પોશાક
honeymoon હનિમુન
anniversary અથવા wedding anniversary વર્ષગાંઠ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play