રાચ-રચિલુ તથા ઘરની વસ્તુઓ

અહીં અંગ્રેજીમાં વિવિધ ફર્નિચર અને ઘરની વસ્તુઓના નામો છે.

ફર્નિચર

armchair હાથ ખુરશી
bed પલંગ
bedside table પલંગ ની બાજુનુ ટેબલ
bookcase પુસ્તકો રાખવાની જગ્યા
bookshelf પુસ્તકો માટેની અભેરાઇ
chair ખુરશી
chest of drawers ડ્રૉયર
clock ઘડિયાળ
coat stand પલંગ નુ સ્ટૅંડ
coffee table કૉફી માટેનુ ટેબલ
cupboard કબાટ
desk ટેબલ
double bed બે જણ માટે પલંગ
dressing table ડ્રેસિંગ ટેબલ
drinks cabinet પીણા માટેનુ કબાટ
filing cabinet ફાઇલ રાખવા માટેનો કબાટ
mirror અરીસો
piano પિયાનો
sideboard સાઇડ્બોર્ડ
single bed ઍક જણ માટે પલંગ
sofa સોફા
sofa-bed સોફા માથી બને તેઓ પલંગ
stool સ્ટુલ
table ટેબલ
wardrobe કબાટ

ઘરેલુ ઉપકરણો

alarm clock અલાર્મ ક્લોક
bathroom scales બાથરૂમની દીવાલો
Blu-ray player બ્લુ રે પ્લેયર
CD player સીડી પ્લેયર
DVD player ડીવીડી પ્લેયર
electric fire ઍલેક્ટ્રિક થી લાગતી આગ
games console ગેમ કલ્સોલ
gas fire ગૅસ થી લાગતી આગ
hoover અથવા vacuum cleaner કચરો કાઢવાનુ મશીન
iron ઇસ્ત્રિ
lamp લૅંપ
radiator રેડિયેટર
radio રેડિયો
record player ગીત વગાડવાનુ સાધન
spin dryer કપડા સૂકાવાનુ મશીન
stereo સ્ટેરીયો
telephone ટેલીફોન
TV (television નું સંક્ષિપ્ત) ટી વી
washing machine કપડા ધોવાનુ મશીન

નરમ રાચરચીલું

blanket ગોદલુ
blinds પડદા
carpet જાજમ
curtains પડદા
cushion તકિયો
duvet ઍક પ્રકારનુ ઓઢવાનુ
mattress ગાદલું
pillow તકિયો
pillowcase તકિયાનુ કવર
rug ધૂળ
sheet ચાદર
tablecloth ટેબલ ઉપર મૂકવાનુ કપડુ
towel ટુવાલ
wallpaper વૉલપેપર

બીજા ઉપયોગી શબ્દો

bath નાહવુ
bin પેટી
broom ઝાડુ
bucket બાલદી
coat hanger કોટ લટકાવવા માટેનું હેંગર
cold tap ઠંડા પાણી માટે નળ
door handle દરવાજાનું હેન્ડલ
door knob દરવાજાની આંકડી
doormat પગ લુછનીયુ
dustbin કચરાપેટી
dustpan and brush ડિશ ધોવી
flannel ફલાલીન
fuse box ફ્યૂજ઼ બૉક્સ
hot tap ગરમ પાણી માટે નળ
houseplant ઘરનો છોડ
ironing board ઇસ્ત્રિ માટેનુ બોર્ડ
lampshade લૅંપ
light switch લાઇટની સ્વિચ
mop પોતૂ
ornament ઘરેણું
painting ચિત્ર
picture ચિત્ર
plug પ્લગ
plug પ્લગ
plug socket અથવા power socket પ્લગ સોકેટ
plughole પ્લગ હોલ
poster પોસ્ટર
sponge સ્પન્જ
tap નળ
torch ટોર્ચ
vase ફૂલદાની
waste paper basket કચ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો