ભાષાઓ

અહીં અનેક વિવિધ ભાષાઓ માટે અંગ્રેજી નામો છે. નોંધ લો કેભાષાઓના નામો અંગ્રેજીમાં પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવે છે.

Afrikaans આફ્રિકાનાસ
Albanian અલ્બેનિયન
Arabic અરબિક
Azerbaijani અથવા Azeri ઍજ઼ીરી
Basque બાસ્ક
Belarusian બેલારૂસિયાન
Bengali બંગાળી
Bosnian બોસ્નિયન
Bulgarian બલ્ગેરિયન
Cantonese કૅંટનીસ
Catalan કૅટલન
Chinese અથવા Mandarin Chinese ચાઇનીસ
Croatian ક્રોઍશીયન
Czech ચેક
Danish દાનિશ
Dutch (Flemish તરીકે બેલ્જિયમમાં ઓળખાતુ) ડચ
English અંગ્રેજી
Estonian ઍસટોનિયન
Filipino ફીલીપીનો
Finnish ફિંનિશ
French ફ્રેંચ
Georgian જૉર્જિયન
German જર્મન
Greek ગ્રીક
Gujarati ગુજરાતી
Hebrew હિબ્ર્યૂ
Hindi હિન્દી
Hungarian હંગેરિયન
Icelandic આઇસ્લૅંડિક
Indonesian ઈંડોનેશીયન
Irish આઇરિશ
Italian ઇટૅલિયન
Japanese જપાનીસ
Kazakh કૅજ઼ૅક
Khmer અથવા Cambodian કંબોડિયન
Korean કોરિયન
Lao લાઓ
Latin લૅટિન
Latvian લૅટ્વિયન
Lithuanian લિથુઍનિયન
Malay મલય
Marathi મરાઠી
Mongolian મૉંગોલીયન
Nepali નેપાળી
Norwegian નૉર્વેજિયન
Pashto પાષ્તો
Persian અથવા Farsi પર્ષિયન
Polish પોલિશ
Portuguese પોર્ટુગીસ
Punjabi પંજાબી
Romanian રોમેનિયન
Russian રશિયન
Scottish Gaelic સ્કૉટિશ ગેલિક
Serbian સર્બીયન
Slovak સ્લોવાક
Slovene અથવા Slovenian સ્લોવીન
Somali સુમાલી
Spanish સ્પૅનિશ
Swahili સ્વાહીલી
Swedish સ્વીડિશ
Tagalog ટૅગલૉગ
Tamil તમિલ
Telugu તેલુગુ
Thai થાઈ
Turkish ટર્કિશ
Ukrainian યૂક્રેનિયન
Urdu ઉર્દૂ
Uzbek ઉજ઼ીબેક
Vietnamese વિયેટ્નામીસ
Welsh વેલ્શ
Zulu જ઼ૂલ્યૂ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play