વિમાન દ્વારા યાત્રા કરવી

અહીં હવાઈ માર્ગે મુસાફરી કરવા સંબંધિત કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

airline વિમાન ચલાવનાર કંપની
airport હવાઈ મથક
baggage allowance અથવા luggage allowance સામાનની છુટ
connecting flight બિજુ વિમાન
flight વિમાન
flight number વિમાનના નંબર
aircraft વિમાન
helicopter હેલિકૉપ્ટર
jet જેટ વિમાન
plane (aeroplane નું સંક્ષિપ્ત) વિમાન
to fly ઉડવુ
to land વિમાન ઉતારવુ
to miss a flight વિમાન ચુકી જવુ
to take off વિમાન ઉપાડવુ
landing વિમાન ઉતરવુ
take-off વિમાન ઉડવુ

હવાઈ મથક ઉપર

arrivals આગમન
baggage reclaim સામાન પ્રાપ્ત કરવો
baggage handler સામાન સંભાળનાર
boarding ચડવુ
boarding card વિમાન મા જવા માટેનુ કાર્ડ
carousel કેરોયુઝલ
check-in desk વિમાન મા જવા માટેનુ ડેસ્ક
departure lounge પ્રસ્થાન લાઉન્જ
departures પ્રસ્થાન
gate દરવાજો
hand baggage અથવા hand luggage હાથમા પકડવાનો સામાન
hold baggage અથવા hold luggage હોલ્ડ લગેજ
passport પાસપોર્ટ
runway વિમાન ની દોડવાની જગ્યા
security સુરક્ષાકર્મિ
trolley ટ્રોલી

વિમાન ની અંદર

pilot વિમાન ચલાવનાર
captain કપ્તાન
first officer (co-pilot તરીકે પણ ઓળખાતુ) પ્રથમ અધિકારી
flight attendant વિમાન ની પરીચારીકા
air steward / air stewardess વિમાન ની પરીચારીકા
aisle seat પાછળ ઢળતી સીટ
in-flight entertainment વિમાન ની અંદર મનોરંજન
in-flight meal વિમાનમં પિરસાતુ ભોજન
seatbelt સુરક્ષા પટ્ટો
turbulence વીજળી ના કડાકા
window seat બારી પાસેની સીટ

વિમાનના ભાગ

aisle પાંખ
cabin કેબિન
cockpit કોકપિટ
engine એન્જિન
landing gear લેન્ડિંગ ગિઅર
propeller પ્રોપેલર
wing પાંખ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play