સાધનો

અહીં વિવિધ પ્રકારના ફેબ્રિક, સામાન્ય ધાતુઓ, વાયુઓ, અને અન્ય વિવિધ પદાર્થો સહિત અંગ્રેજીમાં સામગ્રીઓની યાદી છે.

બાંધકામની સામગ્રી

brick ઈટ
cement સીમૅંટ
concrete કોંક્રિટ
glass કાંચ
gravel કાંકરા
marble આરસ
metal ઘાતુ
plastic પ્લાસ્ટિક
sand રેતી
slate સ્લેટ
stone પત્થર
wood લાકડુ

ધાતુઓ

aluminium અલ્યૂમિનિયમ
brass બ્રાસ
bronze પિત્તળ
copper સીસૂ
gold સોનુ
iron તાંબુ
lead લીડ
magnesium મેગનેશ્યમ
mercury મરક્યુરી
nickel નિકલ
platinum પ્લેટીનમ
silver ચાંદી
steel સ્ટીલ
tin ટીન
uranium યૂરેનિયમ
zinc ઝીંક
alloy મિશ્રધાતુ

વાયુ

carbon dioxide કારબન ડાઈઓકસાઈડ
helium હીલ્યમ
hydrogen હાઈડ્રોજન
nitrogen નાઈટ્રોજન
oxygen ઓક્સીજન

કાપડ

cloth કાપડ
cotton રૂ
lace લેસ
leather ચામડુ
linen લિનેન
man-made fibres માનવ દ્વારા બનાવેલ કાપડ
nylon નાઈલોન
polyester પૉલીયેસટર
silk સિલ્ક
wool ઉન

અન્ય સામગ્રી

charcoal કાચો કોલસો
coal કોલસો
gas ગૅસ
oil તેલ
paraffin પેરાફિન
petrol પેટ્રોલ
asbestos એસબેસ્ટસ
ash રાખ
cardboard કાર્ડબોર્ડ
chalk ચાક
clay માટી
dust ધૂળ
fibreglass ફાઈબર કાંચ
mud માટી
paper કાગળ
rubber રબ્બર
smoke ધુમાડો
soil જમીન
ice બરફ
steam વરાળ
water પાણી
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો