અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ

આ વિભાગમાં તમને તેવા અંગ્રેજીના શબ્દસમૂહ મળશે જે તમે રોજિંદી પરિસ્થિતિમાં મોટા પાયે ઉપયોગ કરી શકો છો.

મુળભુત શબ્દસમુહો
વધુ સામાન્ય હાવ-ભાવ

આપાતકાલીન

સામાન્ય વાત-ચીતો
મિત્રો બનાવવા
ભાષાઓ તથા વાર્તાલાપ
પરીવાર તથા સંબંધો
રુચિઓ
નોકરીઓ
ભણતર
ધર્મ
સાથે ફરવુ તથા પ્રેમ કરવો
મુલાકાત ગોઠવવી

સમયના હાવભાવ
સમય કેહેવો
તારીખો

હવામાન

ઘરે
મહેમાનની આગતા સ્વાગતા કરવી

યાત્રા
દિશા પુછવી તથા બતાવવી
મોટર ચલાવવી
ગાડી ભાડે લેવી
ટૅક્સી દ્વારા મુસાફરી કરવી
બસ તથા રૈલગાડી દ્વારા મુસફરી કરવી
વિમાન દ્વારા મુસાફરી કરવી
હોડી દ્વારા મુસાફરી કરવી
પાસપોર્ટ નિયંત્રણ તથા આવાગમન નિયંત્રક

હોટેલ તથા આવાસ
આરક્ષણ કરાવવુ
દાખલ થવુ
તમારા નિવાસ દરમ્યાન
બહાર જવુ

ખાવુ તથા પિવુ
પબ, બાર અથવા કેફેમાં
રેસ્ટોરેંટમાં

ખરીદી
સૂપરમાર્કેટમાં
કપડાની ખરીદી
સેવાઓ અને મરામત

ગામમાં
યાત્રિ માહિતી કાર્યાલયમાં
ટપાલ કચેરીમાં
બૅંકમાં
વાળંદ પાસે
ઘર દલાલ પાસે

નવરાશ તથા મનોરંજન
ટિકેટ ખરીદવી
સિનેમામાં
થિયેટરમાં
નાઇટક્લબમાં
સંગ્રહસ્તાન તથા પ્રદર્શન હૉલ

સ્વાસ્થય
દવાની દુકાને
ચિકિત્સક પાસે
દાંતના ચિકિત્સક પાસે
ચશ્માની દુકાને

કામ ઉપર
નોકરી માટે અરજી કરવી

ટેલિફોનનો ઉપયોગ કરવો

પત્રો તથા ઈ-મેઈલ લખવા