અગ્રેજી વાક્યો

આ વિભાગમાં રોજિંદા પરિસ્થિતિઓની વિશાળ શ્રેણીમાં ઉપયોગ કરવા માટે તમને અંગ્રેજી શબ્દસમૂહો મળશે. આ શબ્દસમૂહો આધુનિક, બોલચાલની ભાષામાં અંગ્રેજીના ઉપયોગને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જો તમારી પાસે નવા શબ્દસમૂહો માટે કોઇ અભિપ્રાય હોય અથવા તમે કોઇ ભૂલ શોધો તો, કૃપા કરીને અમને જણાવશો!

સંબંધીત પાનાઓ

અંગ્રેજી શબ્દભંડોળ

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play