ગાડી ભાડે લેવી

આ શબ્દસમૂહો તમને કાર ભાડે રાખવા માટે વ્યવસ્થાઓ કરવા અને તેને કઇ રીતે ચલાવવી તે પૂછવા માટે સક્રિય કરશે.

I'd like to hire a car હું ગાડી ભાડે લેવા માંગુ છુ
how long for? કેટલા વખત માટે?
for how many days? કેટલા દિવસ માટે?
for … … માટે
one day ઍક દિવસ
two days બે દિવસ
a week ઍક અઠવાડિયા
how much does it cost? તેના કેટલા રૂપીયા થશે?
£40 a day with unlimited mileage ઍક દિવસ ના £40, ગમે તેટલુ ચલાવો
what type of car do you want — manual or automatic? તમને કેવી ગાડી જોઇઍ છે? મૅન્યૂયલ કે ઑટોમૅટિક?
has this car got …? શુ આ ગાડીમાં … છે?
air conditioning ઍરકંડીશન
central locking સેંટ્રલ લૉક
a CD player સીડી પ્લેયર
child locks બાળકો માટેનુ લૉક
could I see your driving licence? શુ હું તમારુ વાહન નુ લાઇસેન્સ જોઈ શકુ?
you have to bring it back with a full tank તમારે તેને ટાંકી ભરીને પાછુ લાવવુ પડશે
it has to be returned by 2pm on Saturday તેને શનિવાર બપોરે 2 વાગ્યા પહેલા પાછુ લાવવુ પડશે
remember to drive on the … … ચલાવવાનું યાદ રાખો
left ડાબી બાજુ
right જમણી બાજુ

ગાડી ચલાવતા શીખવુ

does it take petrol or diesel? શુ તે પેટ્રોલ થી ચાલે છે કે ડીસલ થી?
is it manual or automatic? શુ તે મૅન્યૂયલ છે કે ઑટોમૅટિક?
I'll show you the controls હું તમને ચલાવતા શીખવાડુ
where are the …? … ક્યા છે?
lights લાઇટ
indicators દિશા સૂચકો
windscreen wipers કાચના વાઇપર
how do you open the …? … તમે કેવી રીતે ખોલો છો?
petrol tank (યુએસ અંગ્રેજી: gas tank) પેટ્રોલની ટાંકી
boot (યુએસ અંગ્રેજી: trunk) પાછળ ની ડિકી
bonnet (યુએસ અંગ્રેજી: hood) આગળ ની ડિકી
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો