તારીખો

આ વિભાગ તારીખો કઇ રીતે અંગ્રેજીમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે તે બતાવે છે અને કેટલીક વિખ્યાત ઐતિહાસિક તારીખોનો ઉલ્લેખ કરે છે.

તારીખ પુછવી

what's the date today? આજે કઈ તારીખ છે?
what's today's date? આજે કઈ તારીખ છે?

તારીખ

15 October અથવા October 15 15 ઓક્ટોબર
Monday, 1 January સોમવાર, 1 જન્વરી
on 2 February 2 ફેબ્રુવરી
at the beginning of July આની શરૂઆત મા જુલાઇ
in mid-December ડિસેંબર ના મધ્ય મા
at the end of March ના અંત મા માર્ચ
by the end of June જૂન ના અંત સુધી મા

વર્ષો

1984 1984
2000 2000
2005 2005
2018 2018
in 2007 2007 મા
AD એન્નો ડોમીની (એડી)
BC બિફોર ક્રાઇસ્ટ (બીસી)

સદીઓ

the 17th century 17 મી સદી
the 18th century 18 મી સદી
the 19th century 19 મી સદી
the 20th century 20 મી સદી
the 21st century 21 મી સદી

કેટલીક પ્રચલીત તારીખો

1066 — Battle of Hastings 1066 — હેસ્ટિંગ્સ નુ યુદ્ધ
1776 — US Declaration of Independence 1776 — અમેરિકા ના સ્વતંત્ર થવાની ની જાહેરાત
1789-1799 — the French Revolution 1789-1799 ‌— ફ્રેંચ ક્રાંતિ
1939-1945 — Second World War 1939-1945 — બીજુ વીશ્વયુદ્ધ
1989 — Fall of the Berlin Wall 1989 — બર્લિન ની દીવાલ નુ પડવુ
2012 — London Olympics 2012 — લંડન ઑલિમપિક્સ
44 BC — the death of Julius Caesar 44 ઈસુ ના જન્મ પેહલા-જૂલિયસ સીજ઼ર નુ મૃત્યુ
79 AD — eruption of Vesuvius 79 ઈસુ ના જન્મ પછી-વેસ્યૂવીયસ નુ ઉત્થાન
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો