દાખલ થવુ

તમારી હોટેલ પર આગમન સમયે પ્રવેશ કરતી વખતે આ અભિવ્યક્તિઓ તમને મદદ કરશે.

I've got a reservation મારૂ આરક્ષણ છે
your name, please? મહેરબાની કરીને, તમારુ નામ કહો
my name's … મારૂ નામ … છે
Mark Smith માર્ક સ્મિથ
could I see your passport? શુ હું તમારો પાસપોર્ટ જોઈ શકુ?
could you please fill in this registration form? શુ તમે આ આરક્ષણ ફોર્મ ભરશો?
my booking was for a twin room મારૂ આરક્ષણ ટ્વિન રૂમ માટે હતુ
my booking was for a double room મારૂ આરક્ષણ ડબલ રૂમ માટે હતુ
would you like a newspaper? બાર કેટલા વાગ્યે બંધ થશે?
would you like a wake-up call? શુ તમે સવારનો ઉઠાવા માટે ફોન પસંદ કરશો?
what time's breakfast? સવારનો નાસ્તો કેટલા વાગે હોય છે?
breakfast's from 7am till 10am સવારનો નાસ્તો 7 વાગેથી 10 વાગ્યા સુધી
could I have breakfast in my room, please? મહેરબાની કરીને,શુ હું મારો નાસ્તો મારા રૂમ મા લઈ શકુ?
what time's the restaurant open for dinner? રાતના ભોજન માટે રેસ્ટોરેંટ કેટલા વાગ્યે ખુલશે?
dinner's served between 6pm and 9.30pm રાત્રિનુ ભોજન સાંજે 6 થી સાડા નવ વાગ્યા સુધી આપવામાં આવે છે
what time does the bar close? બાર કેટલા વાગ્યે બંધ થશે?
would you like any help with your luggage? શુ તમે તમારા સામાન માટે કોઈ મદદ લેશો?
here's your room key આ રહી તમારા રૂમની ચાવી
your room number's … તમારો રૂમ નંબર … છે
326 326
your room's on the … floor તમારો રૂમ … માળ ઉપર છે
first પહેલા
second બીજા
third ત્રીજા

નોંધ લો કે યુકેમાં, શેરી સ્તરે માળ ground floor તરીકે ઓળખાય છે, અને first floor આની ઉપરનો માળ છે.

where are the lifts? લિફ્ટ કઈ બાજુ છે?
enjoy your stay! તમારા રહેવાસ દરમ્યાન મજા કરો

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જુઓ

Reception રિસેપ્ષન
Concierge માહિતી વિભાગ
Lifts લિફ્ટ
Bar બાર
Restaurant રેસ્ટોરેંટ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો