નવરાશ તથા મનોરંજન

તમે તમારા રોકાણ દરમિયાન ક્યા સ્થળોની મુલાકાત કરવા માંગો છો તે નક્કી કરવામાં આ શબ્દસમૂહો તમારી મદદ કરશે.

Where's the …?… ક્યાં છે?
cinemaસિનેમા
theatreથિયેટર
art galleryસાંસ્કૃતીક કેન્દ્ર
museumસંગ્રહસ્થાન
concert hallસંગીત હોલ
stadiumસ્ટેડિયમ
Do you want to go out tonight?તમે આજે રાતે બહાર જવાનુ પસંદ કરશો?
Let's go to …ચાલો …માં જઈએ
the pubપબ
the cinemaસિનેમા
the theatreથિયેટર
a concertસંગીતની રમઝટ
a nightclubનાઇટ ક્લબ
What's on at the …?…માં શુ ચાલુ છે?
cinemaસિનેમા
theatreથિયેટર
Is there anything good on?શુ કાઇ નવુ સારુ છે?
Shall we go …?શુ આપણે … જાઇઍ?
swimmingતરવા
skatingસ્કેટિંગ કરવા
bowlingબોલિંગ કરાવા
દૂર બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો સાથે સન્ની દિવસે તળાવ પર પૅડલબોર્ડ પર બિકીની પહેરેલી સ્ત્રી
ટ્વીન લેક્સ, કોલોરાડો, યુએસએ ખાતે મિત્ર સાથે પેડલબોર્ડિંગ કરતી એક મહિલા
Shall we go for a walk?શુ આપણે ચાલવા જઇશૂ?
Shall we go for a bike ride?શું આપણે બઈ રાઈડમાં જવુ છે?
Excuse me, could you take a photo for me?સાંભળો, તમે મારો ફોટો લઈ આપશો?
Excuse me, could you take a photo for us?સાંભળો, તમે અમારો ફોટો લઈ આપશો?
I'd like to hire a bikeમને બાઈક ભાળે લેવી ગમશે
I'd like to hire a canoeમને હોડી ભાળે લેવી ગમશે
It's a beautiful viewતે રડિયામણું દ્રષ્ય છે
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો