નોકરી માટે અરજી કરવી

જો આપ રોજગાર શોધી રહ્યા હો તો આ શબ્દસમૂહો જાણવા ઉપયોગી થશે. કેટલીક શરતો કે જે તમે એપ્લિકેશન ફોર્મ પર જોશો અથવા તમારા રેઝ્યૂમે પર મૂકવા માંગશો તેનો પણ સમાવેશ કરેલો છે.

નોકરી માટે અરજી કરવી

I saw your advert in the paper મે તમારી જાહેરાત છાપમા વાંચી હતી
could I have an application form? શુ તમે મને અરજીપત્રક આપશો?
could you send me an application form? શુ તમે મને અરજીપત્રક મોકલી આપશો?
I'm interested in this position હું આ જગ્યા માટે રસ ધરાવુ છુ
I'd like to apply for this job હું આ નોકરી માટે અરજી કરવા માગુ છુ

નોકરી માટે પુછવુ

is this a temporary or permanent position? શુ આ કામચલાઉ જગ્યા છે કે કાયમી?
what are the hours of work? કામના કલાકો શુ છે?
will I have to work on Saturdays? શુ મારે શનિવારે કામ કરવુ પડશે?
will I have to work shifts? શુ મારે શિફ્ટમા કામ કરવુ પડશે?
how much does the job pay? નોકરીમા મને કેટલા પૈસા મળશે?
£10 an hour £10 ઍક કલાકના
£350 a week £350 ઍક અઠવાડિયાના
what's the salary? પગાર કેટલો છે?
£2,000 a month £2000 ઍક મહિનાના
£30,000 a year £30,000 ઍક વર્ષના
will I be paid weekly or monthly? મને અઠવાડિયે પગાર મળશે કે મહિને?
will I get travelling expenses? શુ મને આવાગમન નો ખર્ચો મળશે?
will I get paid for overtime? શુ મને વધારાના કલાકોનો પગાર મળશે?
is there …? શું ત્યાં … છે?
a company car કંપનીની ગાડી
a staff restaurant સ્ટાફ માટે રેસ્ટોરેંટ
a pension scheme પેન્શન સ્કીમ
free medical insurance મફત સ્વાસ્થ્ય વીમો
how many weeks' holiday a year are there? આખા વર્ષમા કેટલા અઠવાડિયાની રજા મળશે?
who would I report to? મારે કોની નીચે કામ કરવાનુ?
I'd like to take the job હું આ નોકરી લેવાનુ પસંદ કરીશ
when do you want me to start? તમે મને ક્યારે ચાલુ કરવા ઈચ્છો છો?

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ સાંભળો

we'd like to invite you for an interview અમે તમને ઇંટરવ્યૂ માટે બોલાવા માગીઍ છે
this is the job description આ નોકરીમાં કરવાના કામનું વર્ણન છે
have you got any experience? શુ તમને કોઈ અનુભવ છે
have you got any qualifications? શુ તમારી પાસે કોઈ આવડત છે?
we need someone with experience અમને કોઈ અનુભવ વાળુ જોઈઍ છે
we need someone with qualifications અમને કોઈ લાયકાતવાળુ જોઈઍ છે
what qualifications have you got? તમારી લાયકાત શુ છે?
have you got a current driving licence? શુ તમારી પાસે ડ્રાઇવિંગ લાઇસેન્સ છે?
how much were you paid in your last job? તમને તમારી છેલ્લી નોકરિમા કેટલો પગાર મળતો હતો?
do you need a work permit? શુ તમને કામ કરવા માટે પરવાનાની જરૂર પડશે?
we'd like to offer you the job અમે તમને નોકરી આપવા માગીઍ છે
when can you start? તમે ક્યારે ચાલુ કરી શકશો?
how much notice do you have to give? તમારે કેટલી નોટીસ આપવી પડશે?
there's a three month trial period અહી ત્રણ મહિનાનો ટ્રાઇયલ સમય છે
we'll need to take up references અમારે ભલામણો જોવી પડશે
this is your employment contract આ તમારી નોકરીનો કૉંટૅક્ટ છે

બાયો-ડેટા

Name નામ
Address સરનામુ
Telephone number ફોન નંબર
Email address ઈમેલ અડ્રેસ
Date of birth જન્મ તારીખ
Nationality રાષ્ટ્રીયતા
Marital status પરણીત કે કુંવારા
Career objective નોકરી વિશેનો ખ્યાલ
Education ભણતર
Qualifications લાયકાત
Employment history નોકરી નો ઇતીહાસ
Leisure interests ખાલી સમય ના રસ ની પ્રવૃતીઓ
Referees ભલામણ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો