ભણતર

અહીં અમુક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહો છે જે તમે શાળા અથવા કોલેજમાં શેનો અભ્યાસ કર્યો તેની ચર્ચા કરવા, અને અન્યોને તેમના શિક્ષણ વિશે પૂછવા માટે ઉપયોગી થશે.

કોલેજ

are you a student? શું તમે ઍક વિધ્યાર્થી છો?
what do you study? તમે શું ભણી રહ્યા છો?
I'm studying … હું … ભણી રહ્યો/રહી છુ
history ઈતીહાસ
economics અર્થશાશ્ત્ર
medicine ડાક્ટરી
where do you study? તમે ક્યાં ભણો છો?
which university are you at? તમે કઈ કોલેજમાં ભણો છો?
what university do you go to? તમે કઈ કોલેજમાં જાઓ છો?
I'm at … હું …માં છુ
Liverpool University લિવરપૂલ કોલેજ
which year are you in? તમે કયા વર્ષમાં છો?
I'm in my … year હું … વર્ષમાં છું
first પ્રથમ
second દ્વિતીય
third તૃતીય
final અંતીમ
I'm in my first year at university હું કોલેજના પ્રથમ વર્ષમાં છુ
do you have any exams coming up? શું તમારે કોઈ પરીક્ષા આવવાની છે?
I've just graduated હું હમણા જ સ્નાતક થયો/થઈ છુ
I'm doing a masters in … હું …માં માસ્ટર્સ કરી રહ્યો/રહી છુ
law કાયદા
I'm doing a PhD in … હું …માં PhD કરી રહ્યો/રહી છુ
chemistry રસાયણ શાસ્ત્ર
did you go to university? શું તમે કોલેજમાં ગયા છો?
I didn't go to university હું કોલેજમાં ગયો/ગઈ નથી
I never went to university હું ક્યારેય કોલેજમાં ગયો/ગઈ નથી
where did you go to university? તમે કઈ કોલેજમાં ગયા હતા?
I went to … હું …માં ગયો/ગઈ હતી
Cambridge કેમબ્રીજ
what did you study? તમે શું ભણ્યા હતા?
I studied … મેં … છે
maths ગણીત ભણ્યુ
politics રાજનીતિ ભણી

શાળા

where did you go to school? તમે કઈ શાળામાં ગયા હતા?
I went to school in … હું … શાળામાં ગયો હતો/ગઈ હતી
Bristol બ્રિસ્ટૉલ
I left school at sixteen મે 16 વર્ષે શાળા છોડી દીધી હતી
I'm taking a gap year હું ઍક વર્ષનો વિરામ લઉ છુ

ભવિષ્યની યોજનાઓ

how many more years do you have to go? તમારે હજી કેટલા વર્ષ બાકી છે?
what do you want to do when you've finished? જ્યારે તમારુ પૂરુ થશે પછી તમે શું કરવાનુ વિચાર્યુ છે?
get a job નોકરી મેળવવાનું
go travelling પ્રવાસે જવાનું
I don't know what I want to do after university મને ખબર નથી કે મારે કોલેજ પછી શું કરવુ છે
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play