મુળભુત શબ્દસમુહો

અહિયા તમને કેટલાક પ્રાથમિક અંગ્રેજી વાક્યો મળશે જેનો તમે રોજ-બરોજની વાત-ચીતમાં ઉપયોગ કરી શકશો તથા આ વાક્યો તમે કેટલીક નિશાનીમાં પણ જોઈ શકશો.

yes હા
no ના
maybe અથવા perhaps કદાચ
please મેહરબાની કરીને
thanks આભાર
thank you તમારો આભાર
thanks very much તમારો ખૂબ આભાર
thank you very much તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર

નીચે કેટલાક વાક્યો છે જેનો ઉપયોગ તમે ત્યારે કરી શકો જ્યારે કોઇી તમારો આભાર વ્યક્ત કરે:

you're welcome તમારુ સ્વાગત છે
don't mention it તેનો ઉલ્લેખ ન કરો
not at all ક્યારેય નહી

નમસ્તે તથા આવજો

લોકોને નમસ્તે કહેવાની કેટલીક રીતો:

hi કેમ છો? (ખાસ્સું અનૌપચારિક)
hello કેમ છો?
good morning સુપ્રભાત (મધ્યાહન પહેલાં વપરાતું)
good afternoon શુભ બપોર (મધ્યાહન અને સાંજના 6 વાગ્યાની વચ્ચે વપરાતું)
good evening શુભ સંધ્યા (સાંજના 6 વાગ્યા પછી વપરાતું)

બીજી બાજુ, નીચેની અભિવ્યક્તિઓ, તમે ગુડબાય કહેતી વખતે કેટલીક અલગ વસ્તુઓ તમે કહી શકો છો તે છે:

bye આવજો
goodbye આવજો
goodnight શુભ રાત્રી
see you! ફરી મળીશુ!
see you soon! જલ્દી ફરી મળીશુ!
see you later! ફરી ક્યારેક મળીશુ!
have a nice day! તમારો દિવસ શુભ રહે!
have a good weekend! તમારો સપ્તાહનો અંત શુભ રહે!

કોઇનુ ધ્યાન ખેંચવુ તથા માફી માગવી

excuse me માફ કરશો (કોઇનું ધ્યાન ખેંચવા માટે, કોઇની આગળ જવા માટે, અથવા દિલગીરી વ્યક્ત કરવા માટે વાપરી શકાય છે)
sorry માફ કરશો

જો કોઇી તમારી માફી માગે તો આનો જવાબ તમે આ રીતે આપી શકો:

no problem કાંઈ વાંધો નથી
it's OK અથવા that's OK બરાબર છે
don't worry about it ઍ બાબતમા ચિંતા કરવાની જરૂર નથી

તમારી જાતને સમજાવવી

do you speak English? તમને અંગ્રેજી બોલતા આવડે છે?
I don't speak English મને અંગ્રેજી બોલતા આવડતુ નથી
I don't speak much English મને વધુ અંગ્રેજી બોલતા આવડતુ નથી
I only speak very little English મને અંગ્રેજી બોલતા ઓછુ આવડે છે
I speak a little English હું બહુ ઓછુ અંગ્રેજી બોલી શકુ છુ
please speak more slowly થોડુ ધીમે બોલવા વિનંતી
please write it down મેહરબાની કરીને તે લખો
could you please repeat that? મેહરબની કરીને તેનુ પુનરાવર્તન કરશો?
I understand મને સમજાય ગયુ
I don't understand મને સમજાતુ નથી

બીજા પ્રાથમિક વાક્યો

I know મને ખબર છે
I don't know મને ખબર નથી
excuse me, where's the toilet? માફ કરશો,શૌચાલય ક્યા છે?
excuse me, where's the Gents? માફ કરશો,પુરુષો માટે શૌચાલય ક્યા છે?
excuse me, where's the Ladies? માફ કરશો,મહિલા માટે શૌચાલય ક્યા છે?

ચીજો જે તમે જુઓ છો.

Entrance પ્રવેશ
Exit નિકાસ
Emergency exit આપાતકાલીન નિકાસ
Push ધક્કો મારવો
Pull ખેંચો
Toilets શૌચાલય
WC શૌચાલય
Gentlemen (ઘણી વખત Gents તરીકે સંક્ષિપ્ત કરવામાં આવતું) પુરૂષ
Ladies સ્ત્રી
Vacant ખાલી
Occupied અથવા Engaged વપરાશમા
Out of order ખરાબ / બગડેલુ
No smoking ધુમ્રપાન નિષેધ
Private ખાનગી
No entry પ્રવેશ નિષેધ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play