રેસ્ટોરેંટમાં

આ શબ્દસમૂહો તમને રેસ્ટોરન્ટમાં આરક્ષણ કરવા અને તમારૂં ભોજન ઓર્ડર કરવા માટે મદદ કરશે. આગમન પર બેસવા માટે રાહ જોવી રૂઢિગત છે. ચૂકવણી કરતી વખતે ટીપ છોડવી રૂઢિગત છે સિવાય કે સેવાના ચાર્જનો સમાવેશ થઇ ગયો હોય અથવા સેવા નબળી રહી હોય.

ટેબલ આરક્ષીત કરાવવુ

do you have any free tables? શુ તમારે ત્યા કોઈ ટેબલ ખાલી છે?
a table for …, please મહેરબાની કરીને, … વ્યક્તિ માટે ટેબલ જોઈયે છે
two બે
three ત્રણ
four ચાર
I'd like to make a reservation હું આરક્ષણ કરાવવા માગુ છુ
I'd like to book a table, please મહેરબાની કરીને,હું ઍક ટેબલ આરક્ષિત કરાવવા માગુ છુ
when for? કયા દિવસ માટે?
for what time? કેટલા વાગ્યે?
this evening at … આજે સાંજે … વાગે
seven o'clock સાત
seven thirty સાડા સાત
eight o'clock આઠ
eight thirty સાડા આઠ
tomorrow at … કાલે …
noon બપોરે
twelve thirty સાડા બાર વાગે
one o'clock ઍક વાગે
one thirty દોઢ વાગે
for how many people? કેટલા જણા માટે?
I've got a reservation મારૂ આરક્ષણ છે
do you have a reservation? શુ તમારુ આરક્ષણ છે?

જમવાનુ ઑર્ડર કરવુ

could I see the menu, please? મહેરબાની કરીને, શુ હું મેનુ જોઈ શકુ?
could I see the wine list, please? મહેરબાની કરીને, શું હું વાઇન ની યાદી જોઈ શકુ?
can I get you any drinks? શુ હું તમારા માટે કોઈ ડ્રિન્ક લાવી શકુ?
are you ready to order? શુ તમે ઑર્ડર આપવા માટે તૈયાર છો?
do you have any specials? શુ તમારી પાસે કાઇ ખાસ છે?
what's the soup of the day? આજ ના દિવસ નો સૂપ કયો છે?
what do you recommend? તમે શુ ભલામણ કરો છો?
what's this dish? આ કઈ વાનગી છે?
I'm on a diet હું ઉપવાસ ઉપર છુ
I'm allergic to … મને …ની એલર્જી છે
wheat ઘઉ
dairy products દૂધ ની બનાવટો
I'm severely allergic to … મને …ની સખત એલર્જી છે
nuts સૂકા મેવા
shellfish શેલ માછલી
I'm a vegetarian હું શાકાહારી છુ
I don't eat … હું … ખાતો/ખતી નથી
meat માંસ
pork ડુક્કરનુ માંસ
I'll have the … હું … લઈશ
chicken breast ચિકન બ્રેસ્ટ
roast beef ગાયનું શેકેલુ માંસ
pasta પાસ્તા
I'll take this હું આ લઈશ
I'm sorry, we're out of that હું દિલગીર છુ, તે ખલાસ થઈ ગયુ છે
for my starter I'll have the soup, and for my main course the steak મારી શરૂઆત માટે હું સૂપ લઈશ, તથા મુખ્ય માટે હું સ્ટેક લઈશ
how would you like your steak? તમે તમારી સ્ટેક કેવી રીતે લેવા પસંદ કરશો?
rare બહુ ઓછી
medium-rare મધ્યમ- ઓછી
medium મધ્યમ
well done સંપૂર્ણ રાંધેલી
is that all? બસ આટલૂ જ?
would you like anything else? શુ તમે કઈ બીજુ લેવાનુ પસંદ કરશો?
nothing else, thank you બીજુ કઈ નઈ, આભાર
we're in a hurry અમે થોડા જલ્દી મા છે
how long will it take? તેને કેટલી વાર લાગશે?
it'll take about twenty minutes તેને લગભગ 20 મિનિટ લાગશે

જમવાના સમય દરમ્યાન

શુ તમે કોઈ વેટર નુ ધ્યાન ખેચવા માગતા હોવ તો માફ કરશો, ઍમ કહેવુ ઍ સૌથી નમ્ર રસ્તો છે:

excuse me! માફ કરશો!

અહી કેટલાક બીજા વાક્યો છે જેનો તમે જમવા દરમ્યાન ઉપયોગ કરી શકશો:

enjoy your meal! તમારુ જમવાનુ માણો!
bon appétit! તમારુ જમવાનુ માણો!
would you like to taste the wine? શુ તમે વાઇન ચાખવાનુ પસંદ કરશો?
could we have …? શું અમે … લઈ શકીઍ?
another bottle of wine હજુ ઍક વાઇનની બૉટલ
some more bread થોડી વધારે બ્રેડ
some more milk થોડુ વધારે દૂધ
a jug of tap water નળના પાણીનો જગ
some water થોડુ પાણી
still or sparkling? સાદુ કે સોડા વાળુ?
would you like any coffee or dessert? શુ તમે કૉફી અથવા કઈ મીઠુ લેવાનુ પસંદ કરશો?
do you have any desserts? શુ તમારી પાસે કોઈ મીઠી વાનગી છે?
could I see the dessert menu? શુ હું મીઠી વાનગી ની યાદી જોઈ શકુ?
was everything alright? શુ બધુ બરાબર હતુ?
thanks, that was delicious આભાર, તે ઘણુ સરસ હતુ

મુશ્કેલીઓ

this isn't what I ordered આ ઍ નથી જે મે ઑર્ડર કરેલુ
this food's cold આ ખાવાનુ ઠંડુ છે
this is too salty આ ઘણુ ખારૂ છે
this doesn't taste right આનો સ્વાદ બરાબર નથી
we've been waiting a long time અમે ઘણા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે
is our meal on its way? શુ અમારૂ જમવાનુ આવી રહ્યુ છે
will our food be long? શુ અમારા ખાવાને વાર લાગશે?

બિલ ભરવુ

the bill, please મહેરબાની કરીને, બિલ લાવશો
could we have the bill, please? મહેરબાની કરીને, અમને બિલ મળશે?
can I pay by card? શુ હું કાર્ડ દ્વારા ચૂકવણી કરી શકુ?
do you take credit cards? શુ તમે કાર્ડ લો છો?
is service included? શુ સર્વિસ નો સમાવેશ થયેલો છે?
can we pay separately? શુ અમે અલગ થી ચૂકવી શકીઍ?
I'll get this હું આ લઈ આવુ છુ
let's split it તેને અલગ કરી નાખીઍ
let's share the bill ચાલો બિલ વહેંચી લઈઍ

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જુઓ

Please wait to be seated મહેરબાની કરીને, બેસવા માટે રાહ જુઓ
Reserved આરક્ષીત
Service included સર્વિસ સમાવિષ્ટ
Service not included સર્વિસ સમાવિષ્ટ નથી
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો