સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત માટે અમુક વાક્યો છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

કોઈ ની તબિયત કેવી છે તે પુછવા માટે

How are you?તમે કેમ છો?
How's it going?કેવુ ચાલે છે? (ખાસ્સું અનૌપચારિક)
How are you doing?કેવુ ચાલે છે? (ખાસ્સું અનૌપચારિક)
How's life?જીંદગી કેવી ચાલે છે? (ખાસ્સું અનૌપચારિક)
How are things?બાકી બધુ કેમ છે? (ખાસ્સું અનૌપચારિક)
I'm fine, thanksહુ મજામા છુ, આભાર
I'm OK, thanksહુ બરાબર છુ, આભાર
Not too bad, thanksબહુ ખરાબ નહીં, આભાર
Alright, thanksબરાબર, આભાર
Not so wellબહુ સારુ નથી
How about you?તમારે કેવુ ચાલે?
And you?અને તમે?
And yourself?અને તમે?

કોઈ શુ કરી રહ્યુ છે તે પુછવા માટે

What are you up to?તમે શુ કરવા જઈ રહ્યા છો?
What have you been up to?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
Working a lotઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
Studying a lotઘણુ ભણી રહ્યો હતો
I've been very busyહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
Same as usualબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
not much અથવા not a lotકંઈ ખાસ નહી
I've just come back from …હુ … હમણા જ પાછો આવ્યો છુ
Portugalપોર્ટુગલથી

કોઈ ક્યા છે તે પુછવા માટે

Where are you?તમે ક્યા છો?
I'm …હું …
at homeઘરે છુ
at workકામ ઉપર છુ
in townગામમાં છુ
in the countrysideઅંતરિયાળ વીસ્તારોમાં છુ
at the shopsદુકાને છુ
on a trainટ્રેનમાં છુ
at Peter'sપીટરના ઘરે છુ

કોઈ ના પ્લાન વિષે પુછવા માટે

Do you have any plans for the summer?તમારો ઉનાળામા કોઈ પ્લાન છે?
What are you doing for …?તમે … શું કરી રહ્યા છો?
Christmasનાતાલમાં
New Yearનવા વર્ષમાં
Easterઈસ્ટરમાં
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો