હવામાન

બ્રિટિશ લોકો હવામાન વીષે વાત કરવાના શોખીન હોય છે, અહિયા કેટલાક વાક્યો આપ્યા છે જે તમને ઉપયોગી થશે.

હવામાન ની પરીસ્થિતિઓ

what's the weather like? હવામાન કેવુ છે?
it's …
sunny તડકો છે
cloudy વાદળીયુ છે
windy પવન છે
foggy ધુમ્મસ છે
stormy તોફાન છે
it's … … પડે છે
raining વરસાદ
hailing વીજળી
snowing બરફ
what a nice day! કેટલો સુંદર દિવસ છે!
what a beautiful day! કેટલો સુંદર દિવસ છે!
it's not a very nice day આ આટલો સારો દિવસ નથી
what a terrible day! કેટલો ખરાબ દિવસ છે!
what miserable weather! કેટલુ ખરાબ હવામાન છે!
it's starting to rain વરસાદ પડવાનુ ચાલુ થઈ ગયુ છે
it's stopped raining વરસાદ પડવાનુ બંધ થઈ ગયુ છે
it's pouring with rain બહુ જોરથી વરસાદ પડે છે
it's raining cats and dogs બહુ ખરાબ વરસાદ પડે છે
the weather's fine હવામાન સરસ છે
the sun's shining સૂરજ તપી રહ્યો છે
there's not a cloud in the sky આકાશ મા ઍક પણ વાદળ નથી
the sky's overcast આકાશ ગોરંભાયેલુ છે
it's clearing up હવામાન સુધારી રહ્યુ છે
the sun's come out સૂરજ નીકળ્યો છે
the sun's just gone in સૂરજ જતો રહ્યો છે
there's a strong wind સખત પવન છે
the wind's dropped પવન પડી ગયો છે
that sounds like thunder તે તોફાન જેવુ લાગી રહ્યુ છે
that's lightning તે વીજળી પડી રહી છે
we had a lot of heavy rain this morning અમારે ત્યા સવારે ઘણો ભારે વરસાદ હતો
we haven't had any rain for a fortnight અમારે ત્યા પખવાડિયાથી જરાય વરસાદ નથી

તાપમાન

what's the temperature? તાપમાન શુ છે?
it's 22°C 22°C
temperatures are in the mid-20s તાપમાં મધ્ય 20 મા છે
what temperature do you think it is? તમારા વિચાર પ્રમાણે અત્યારે તાપમાન કેટલુ હશે?
probably about 30°C કદાચ 30 ડિગ્રી
it's … અત્યારે … છે
hot ગરમી
cold ઠંડી
baking hot શેકાઈ જવાય તેવી ગરમી
freezing ઠંડુ
freezing cold જામી જવાય તેવી ઠંડી
it's below freezing બરફ કરતા પણ નીચુ તાપમાન છે

હવામાન ની આગાહી

what's the forecast? આગાહી શુ છે?
what's the forecast like? આગાહી કેવી છે?
it's forecast to rain વરસાદ પડવાની આગાહી છે
it's going to freeze tonight આજે રાતે ઠંડી જામવાની છે
it looks like rain વરસાદ પડસે આવુ લાગે છે
it looks like it's going to rain વરસાદ પડસે આવુ લાગે છે
we're expecting a thunderstorm અમને લાગે છે કે વંટોળ આવશે
it's supposed to clear up later થોડા વખત પછી હવામાન સુધારવાની આશા છે
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play