પરિવાર

અહીં પરિવારના સભ્યોના નામ, વૈવાહિક સ્થિતિનું વર્ણન કરવા માટેના શબ્દો, લગ્ન સંબંધિત કેટલાક શબ્દો સહિત પરિવાર સંબંધિત કેટલાક ઇટૅલિયન શબ્દો છે.

કુટુંબના સભ્યો

padreપિતા
madreમાતા
figlioદિકરો
figliaદીકરી
genitoreવાલી
maritoપતિ
moglieપત્ની
fratelloભાઈ
sorellaબેન
zioકાકા
ziaકાકી
cuginoપિતરાઈ
cuginaપિતરાઈ
nonnaદાદી
nonnoદાદા
nonniદાદા-દાદી
nipoteપૌત્ર-પૌત્રી
ragazzoપુરુષ મિત્ર
ragazzaસ્ત્રી મિત્ર
fidanzatoપરણેતર
fidanzataપરણેતર
padrinoપરમપિતા
madrinaપરમમાતા
figlioccioધર્મપુત્ર
figliocciaધર્મપુત્રી
patrignoઓરમાન પિતા
matrignaઓરમાન માતા
figliastroઓરમાન પુત્ર
figliastraઓરમાન પુત્રી
fratellastroઓરમાન ભાઈ
sorellastraઓરમાન બેન

સાસરી પક્ષ

suoceraસાસુ
suoceroસસરા
generoજમાઈ
nuoraવહુ
cognataનણદ
cognatoસાળો

કુટુંબને સંબંધીત બીજા કેટલાંક શબ્દો

parenteસંબંધી
gemelloજોડિયા
nascereજન્મેલુ
morireમૃત્યુ થવું
sposarsiપરણવુ
divorziarsiછુટ્ટાછેડા લેવા
adottareદત્તક લેવુ
adozioneદત્તક
adottatoદત્તક લીધેલુ
figlio unicoઍકમાત્ર બાળક
genitore singleઍકલ વાલી
madre singleઍકલ માતા
infanteખૂબ નાનુ બાળક
bimboનાનુ બાળક
bambino piccoloઘૂંટણિયે ચાલતુ બાળક

વૈવાહિક સ્થિતી

singleકુંવારા
fidanzatoસગપણ થયેલુ
sposatoપરણીત
separatoછૂટા પડેલા
divorziatoછુટાછેડા
vedovaવિધવા
vedovoવિધુર

લગ્ન

matrimonioલગ્ન
sposaવધુ
sposoવર
testimoneઅણવર
damigella d'onoreઅણકન્યા
giorno delle nozzeલગ્ન દિવસ
fede nuzialeલગ્ન ની વીંટી
torta nuzialeલગ્નની કેક
abito da sposaલગ્નનો પોશાક
luna di mieleહનિમુન
anniversario di matrimonioવર્ષગાંઠ
sound

આ પાના પરના દરેક ઇટૅલિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો