રંગ

ઇટૅલિયનમાં રંગોના શેડ સહિત વિવિધ રંગોના નામો જાણો.

di che colore è?તે કયો રંગ છે?
biancoસફેદ
gialloપીળો
arancioneકેસરી
rosaગુલાબી
rossoલાલ
marroneકથાઈ
verdeલીલો
bluવાદળી
violaવાયોલિન કરતાં મોટુ વાદ્ય
grigioએટલેન્ટીક ઓશીયન
neroકાળો

વિવિધ રંગ

marrone chiaroઆછો કથાઈ
verde chiaroઆછો લીલો
blu chiaroઘેરો વાદળી
marrone scuroઘાટો કથાઈ
verde scuroઘાટો લીલો
blu scuroઘાટો વાદળી
sound

આ પાના પરના દરેક ઇટૅલિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.