ખાવુ તથા પિવુ

અહીં પીણું પીવા અથવા ભોજન માટે જવાની વ્યવસ્થા કરતી વખતે તમને ઉપયોગી થાય તેવી અમુક અભિવ્યક્તિઓ, અને તમે બહાર હો ત્યારે જોઈ શકો તેવા ચિહ્નો આપેલા છે.

scusi, c'è un tavolo libero?
un tavolo per due, per favoreમહેરબાની કરીને, બે વ્યક્તિ માટે ટેબલ જોઈયે છે
un tavolo per tre, per favoreમહેરબાની કરીને, ત્રણ વ્યક્તિ માટે ટેબલ જોઈયે છે
un tavolo per quattro, per favoreમહેરબાની કરીને, ચાર વ્યક્તિ માટે ટેબલ જોઈયે છે
vorrei prenotare un tavoloહું આરક્ષણ કરાવવા માગુ છુ
per che ora?કેટલા વાગ્યે?
per questa sera alle setteઆજે સાંજે સાત વાગે
per questa sera alle ottoઆજે સાંજે આઠ વાગે
per questa sera alle nove
per questa sera alle dieci
per domani a mezzogiornoકાલે બપોરે
per domani all'unaકાલે ઍક વાગે
per domani alle due
per domani alle tre
per quante persone?કેટલા જણા માટે?
ho prenotato un tavolo
a che nome?
il menu, per favore
la carta dei vini, per favore
sono vegetarianoહું શાકાહારી છુ
non mangio carneહું માંસ ખાતો/ખતી નથી
buon appetito!તમારુ જમવાનુ માણો!
desidera altro?શુ તમે કઈ બીજુ લેવાનુ પસંદ કરશો?
desiderate altro?
desidera un caffè o un dolce?
il conto, pregoમહેરબાની કરીને, બિલ લાવશો
posso pagare con carta di credito?
era tutto delizioso, grazie
faccia i miei complimenti al cuoco!
faccia i nostri complimenti al cuoco!

ચીજો જે તમે જુઓ છો.

ristoranteરેસ્ટોરેંટ
trattoria
osteria
pizzeria
antipasti
bruschetta
formaggi misti
salumi misti
frutti di mare
insalataસલાડ
insalata mistaમિક્સ સલાડ
insalata di patate
insalata di pollo
insalata di riso
insalata caprese
primi piatti
zuppaસૂપ
zuppa di pesce
zuppa di fagioli
minestrone
pastaઍક પ્રકારની વાનગી
spaghetti al ragùમાંસ માંથી બનાવામાં આવતો સોસ અને સ્પગેટી
spaghetti alla carbonara
penne all'arrabbiata
linguine al pesto
cannelloni
pizzaઍક પ્રકારની ઈટાલિયન વાનગી
margheritaડેજ઼ી
quattro stagioni
frutti di mare
prosciuttoડુક્કરનુ માંસ
fileto al pepe verde
dessertમીઠી વાનગી
gelatoઆઇસ ક્રીમ
affogato al caffè
torta di meleસફરજન ની મીઠાઈ
torta al cioccolatoચૉક્લેટ કેક

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો