મોટર ચલાવવી

અહી કેટલાક અંગ્રેજી વાક્યો તથા નિશાનીઑ છે જે તમે ગાડી ચાલવતા હો ત્યારે કામ મા આવી શકે.

scusi, c'è un benzinaio qui vicino?
scusi, sa dov'è un benzinaio nei dintorni?
mi si è guastata la macchina
ho finito la benzina
mi faccia 20 euro di benzina
mi faccia 20 euro di gasolio
mi può dare dell'olio per il motore?

વાહન ના પ્રકાર

l'automobileગાડી
l'autoગાડી
la macchina
il furgoneવૅન
il camion
la motoબાઇક
il motorino
lo scooterસ્કૂટર

ચીજો જે તમે જુઓ છો.

area di servizio
acquaપાણી
ariaહવા

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો