સ્વાસ્થય

તમને તમારા આરોગ્ય વિશે વાત કરતી વખતે આ ઇટૅલિયન વાક્યો મદદરૂપ લાગી શકે છે.

લક્ષણો કહેવા

Qual è il problema?વાત શુ છે?
Non mi sento beneમારી તબીયત સારી નથી
Non mi sento molto beneમને કાઇ સારુ લાગી રહ્યુ નથી
Mi sento maleમને લાગે છે કે હું માંદો છુ
Mi sono tagliatoમને કાપો પડ્યો છે
Ho mal di testaમને માથુ દુખે છે
Ho un brutto mal di testaમને ખૂબ જ માથુ દુખે છે
Non sto beneમને ઠીક નથી
Ho l'influenzaમને શરદી છે
Sto per sentirmi maleહું બીમાર પડવાનો છુ
Sono stato maleહું બીમાર છુ
Mi fanno male …મારા … દુખે છે
i piediપગ
le ginocchiaઘુટણ
Mi fa male la schienaમારી કમર દુખે છે

બીજા ઉપયોગી વાક્યો

Ha …?શું તમારી પાસે … છે?
degli antidolorificiપીડાનાશક
del paracetamoloપરસેટામોલ
dell'aspirinaઆસ્પ્રિન
dei cerottiપાટો
Come ti senti?તમને કેવુ લાગે છે?
Ti senti bene?તમને બરાબર લાગે છે?
Ti senti un po' meglio?તમને કઈ સારુ લાગે છે?
Spero che presto ti sentirai meglioહું આશા રાખુ કે તમને જલ્દી સારુ થઈ જાય
Guarisci presto!જલ્દી સારા થઈ જાઓ!
Ho bisogno di un dottoreમારે ડૉક્ટર ને મળવુ પડશે
Penso che dovresti andare da un dottoreમારા માટે તમારે ડૉક્ટર ને મળવુ જોઈઍ
Conosce un buon …?શું તમે કોઈ સારા …ને જાણો છો?
dottoreડૉક્ટર
dentistaદાંતના ડૉક્ટર
Sa dove si trova una farmacia aperta di notte?શુ તમે કોઈ આખી રાત ચાલુ રહેતી હોય આવી દવાની દુકાન જાણો છો?
sound

આ પાના પરના દરેક ઇટૅલિયન શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો