બાર અથવા કેફેમાં

ઍસટોનિયનની પ્રેક્ટીસ કરવા માટે પબ થી વધુ સારી જગ્યા કોઈ ન હોઈ શકે! અહી કેટલાક વાક્યો છે જે તમને પબ, બાર તથા કેફેમાંં ખાવા કે પીવાનો ઑર્ડર આપવા માટે ઉપયોગી થશે.

mida sa juua soovid?
ma sooviksin ...
ühe tassi kohvi
ühe tassi teed
ühe tassi kuuma šokolaadi
üks õlu, palunમહેરબાની કરીને, ઍક બિયર
üks klaas valget veini, palun
üks klaas punast veini, palun
üks kuum šokolaad, palun
õluજવનુ પાણી
veinદ્રાક્ષનુ માદક પીણા
viinવિયેન્ના
brändiબ્રૅંડી
terviseks!આશીર્વાદ!
paluks veel üks õluમહેરબાની કરીને, હજી ઍક બિયર
paluks veel kaks õlutમહેરબાની કરીને, હજી બે બિયર
paluks veel üks kohv
paluks veel kaks kohvi
paluks veel ühed

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો