યાત્રા

અહીં વિવિધ પ્રકારના પ્રવાસ અંગે ઉપયોગી થતા અમુક ઍસટોનિયન શબ્દસમૂહો આપેલા છે.

kus on ...?
bussijaam
lennujaam
rongijaam
kust ma saan takso?મને ટૅક્સી ક્યા મળશે?
bussબસ
lennukવિમાન
rongટ્રેન
laev
taksoભાડાની ગાડી
autoગાડી
jalgratas
bussigaબસ દ્વારા
lennukigaપ્લેન દ્વારા
rongigaટ્રેન દ્વારા
laevagaનૌકા દ્વારા
jalgsiપગે ચાલીને
vasak
paremસાચુ
otse edasi
head reisi!તમારી યાત્રા શુભ રહે?

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો