સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક ઍસટોનિયન વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

kuidas lähebકેવુ ચાલે છે?
kuidas sinul läheb?
kuidas teil läheb?
kuidas käsi käib?તમે કેમ છો?
kuidas sa elad?
tänan, hästiહુ મજામા છુ, આભાર
normaalselt
läheb
halvastiબિમાર
mis su nimi on?
mis on teie nimi?
minu nimi on ...
ma olen ...
tore sinuga tuttavaks saada
meeldiv teiega tuttavaks saada
kui vana sa oled?તમે કેટલા વર્ષના છો?
mis tööd sa teed?તમે કયા પ્રકારનું કામ કરો છો?
mis tööd te teete
kes sa ametilt oled?
ma olen ...
õpetaja
üliõpilane
arst
ma töötan ajakirjanikunaહું પત્રકાર તરીકે કામ કરુ છુ
ma töötan veebidisainerina
kas sa suitsetad?
kas te suitsetate?શુ તમે ધુમ્રપાન કરો છો?
jah, ma suitsetan
ma ei suitseta
kas ma tohin suitsetada?જો તમને વાંધો ના હોય તો હું ધુમ્રપાન કરી શકુ?
mis on su telefoninumber?
kas sa oled vaba täna õhtul?
kas sa oled vaba homme pärastlõunal?
kas sa oled vaba homme õhtul?
kas sul on nädalavahetuseks plaane?શું અઠવાડીયાના અંત માટે તમારુ કંઈ આયોજન છે?