સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક જર્મન વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

કોઈ ની તબિયત કેવી છે તે પુછવા માટે

Wie geht es dir?તમે કેમ છો?
Wie geht'sકેવુ ચાલે છે? (ખાસ્સું અનૌપચારિક)
Wie läuft's?જીંદગી કેવી ચાલે છે? (ખાસ્સું અનૌપચારિક)
Mir geht es gut, dankeહુ મજામા છુ, આભાર
Mir geht es ganz gut, dankeહુ બરાબર છુ, આભાર
Ganz gut, dankeબરાબર, આભાર
Geht soતે બરાબર ચાલી રહ્યું છે
nicht so besonders અથવા nicht so gutબહુ સારુ નથી
Und dir?અને તમે? (wie geht es dir? અથવા wie geht's ના જવાબમાં)
Und selbst?અને તમે?

કોઈ શુ કરી રહ્યુ છે તે પુછવા માટે

Was machst du gerade?તમે શુ કરવા જઈ રહ્યા છો?
Was hast du so gemacht?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
Viel gearbeitetઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
Viel zu tun gehabt für die Uniઘણુ ભણી રહ્યો હતો
Ich habe viel zu tun gehabtહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
Alles wie immerબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
Nicht vielકંઈ ખાસ નહી
Ich komme gerade aus … zurückહુ … હમણા જ પાછો આવ્યો છુ
Portugalપોર્ટુગલથી

કોઈ ક્યા છે તે પુછવા માટે

Wo bist du?તમે ક્યા છો?
Ich bin …હું …
zu Hauseઘરે છુ
auf der Arbeitકામ ઉપર છુ
in der Stadtગામમાં છુ
auf dem Landઅંતરિયાળ વીસ્તારોમાં છુ
beim Einkaufenદુકાને છુ
im Zugટ્રેનમાં છુ
bei Stefanસ્ટેફન સાથે છું

કોઈ ના પ્લાન વિષે પુછવા માટે

Hast du schon Pläne für den Sommer?તમારો ઉનાળામા કોઈ પ્લાન છે?
Was machst du …?તમે … શું કરી રહ્યા છો?
an Weihnachtenનાતાલમાં
an Silvesterનવા વર્ષમાં
an Osternઈસ્ટરમાં
Was machst du am Wochenende?તમે આ સપ્તાહના અંતે શું કરી રહ્યા છો?
sound

આ પાના પરના દરેક જર્મન શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો