રંગ

ડચમાં રંગોના શેડ સહિત વિવિધ રંગોના નામો જાણો.

welke kleur is het?તે કયો રંગ છે?
witસફેદ
geelપીળો
oranjeકેસરી
rozeગુલાબી
roodલાલ
bruinકથાઈ
groenલીલો
blauwવાદળી
paarsજામ્બલી
grijs
ભૂખરો zwartકાળો

વિવિધ રંગ

lichtbruinઆછો કથાઈ
lichtgroenઆછો લીલો
lichtblauwઆછો વાદળી
donkerbruinઘાટો કથાઈ
donkergroenઘાટો લીલો
donkerblauwઘાટો વાદળી