મુળભુત શબ્દસમુહો

અહિયા તમને કેટલાક પ્રાથમિક ડચ વાક્યો મળશે જેનો તમે રોજ-બરોજ ની વાત-ચીત માં ઉપયોગ કરી શકશો તથા આ વાક્યો તમે કેટલીક નિશાનીમાં પણ જોઈ શકશો.

jaહા
neeના
alsjeblieft
alstublieft
dank je
dank u
hartelijk dankતમારો ખૂબ આભાર
graag gedaanતમારુ સ્વાગત છે

નમસ્તે તથા આવજો

halloકેમ છો?
goededag
goedemorgenસુપ્રભાત
goedemiddagશુભ બપોર
goedenamiddag
goedeavondશુભ સંધ્યા
welkom!પધારો!
tot ziens!ફરી મળીશુ!
doeiઆવજો
daag
goedenachtશુભ રાત્રી
een prettige dag!તમારો દિવસ શુભ રહે!

Apologising and getting someone's attention

excuseer me
sorryમાફ કરશો
geen probleemકાંઈ વાંધો નથી