મુળભુત શબ્દસમુહો

અહિયા તમને કેટલાક પ્રાથમિક દાનિશ વાક્યો મળશે જેનો તમે રોજ-બરોજ ની વાત-ચીત માં ઉપયોગ કરી શકશો તથા આ વાક્યો તમે કેટલીક નિશાનીમાં પણ જોઈ શકશો.

jaહા
nejના
takઆભાર
mange takતમારો ખૂબ આભાર
værsgodતમારુ સ્વાગત છે
det var så lidtતેનો ઉલ્લેખ ન કરો
slet ikkeક્યારેય નહી
hejકેમ છો?
hejsa
goddagકેમ છો?
godmorgenસુપ્રભાત
god eftermiddag
godaftenશુભ સંધ્યા
hej hejઆવજો
farvelઆવજો
godnatશુભ રાત્રી
vi ses!ફરી મળીશુ!
vi ses snart!જલ્દી ફરી મળીશુ!
vi ses senere!ફરી ક્યારેક મળીશુ!
ha' en god dag!તમારો દિવસ શુભ રહે!
ha' en god weekend!તમારો સપ્તાહનો અંત શુભ રહે!
undskyld migમાફ કરશો
undskyldમાફ કરશો
ikke noget problemકાંઈ વાંધો નથી
det er okબરાબર છે
det skal du ikke tænke påઍ બાબતમા ચિંતા કરવાની જરૂર નથી
taler du engelsk?તમને અંગ્રેજી બોલતા આવડે છે?
jeg taler ikke dansk
jeg taler ikke meget dansk
jeg taler lidt dansk
jeg taler kun meget lidt dansk
vær’ venlig at take langsommereથોડુ ધીમે બોલવા વિનંતી
vær’ venlig at skrive det nedમેહરબાની કરીને તે લખો
kan du gentage det?મેહરબની કરીને તેનુ પુનરાવર્તન કરશો?
jeg forstårમને સમજાય ગયુ
jeg forstår ikkeમને સમજાતુ નથી
det ved jegમને ખબર છે
det ved jeg ikkeમને ખબર નથી
undskyld mig, hvor er toilettet?માફ કરશો,શૌચાલય ક્યા છે?

ચીજો જે તમે જુઓ છો.

Indgangપ્રવેશ
Udgangનિકાસ
Skubધક્કો મારવો
Trykખેંચો
Nødudgangઆપાતકાલીન નિકાસ
Toiletterશૌચાલય
WCશૌચાલય
Herrerપુરૂષ
Damerસ્ત્રી
Friખાલી
Optagetવપરાશમા
I stykkerખરાબ / બગડેલુ
Rygning forbudtધુમ્રપાન નિષેધ
Privatખાનગી
Ingen adgangપ્રવેશ નિષેધ