આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક પોર્ટુગીસવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

Socorro!મદદ!
Cuidado!સંભાળ રાખજો!
Atenção!ધ્યાન રાખજો!
Por favor ajude-meમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો

બીમારી સબંધીત આપાતકાલીન પરીસ્થિતિઓ

Chamem uma ambulância!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
Preciso de um médicoમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
Houve um acidenteત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
Por favor despache-se!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
Cortei-meમને કાપો પડ્યો છે
Queimei-meહું દાઝી ગયો છુ
Está bem?તમે બરાબર છો?
Está toda a gente bem?શું બધા બરાબર છે?

ગુનો

Pára, ladrão!થોભો, ચોર!
Chamem a polícia!પોલીસ ને બોલાવો!
Roubaram-me a carteiraમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
Roubaram-me a malaમારો બગલથેલો ચોરાયી ગયો છે
Roubaram-me o portátilમારૂ લૅપટૉપ ચોરાયી ગયુ છે
Roubaram-me o telemóvelમારો ફોન ચોરાઇ ગયો છે
Queria participar um rouboમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
Arrombaram o meu carroમારી ગાડીને અકસ્માત થયો છે
Fui assaltadoમને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
Fui atacadoમારી ઉપર હુમલો થયો છે

આગ

Fogo!આગ!
Chamem os bombeiros!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
Cheira-lhe a queimado?શુ તમને બળવાની વાસ આવે છે?
Há um incêndioત્યાં આગ લાગી છે
O edifício está a arderમકાનમા આગ લાગી છે

બીજી મુશ્કેલ પરીસ્થિતિઓ

Estou perdidoહું ભૂલો પડી ગયો છુ
Estamos perdidosઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
Não encontro …મને … નથી
as minhas chavesમારી ચાવી મળતી
o meu passaporteમારો પાસપોર્ટ મળતો
o meu telemóvelમારો મોબાઇલ મળતો
Perdi …મારૂ … છે
a minha carteiraપાકીટ ખોવાઈ ગયુ
a minha máquina fotográficaકેમેરા ખોવાઈ ગયો
Deixei as chaves dentro do meu …હું … પૂરાઈ ગયો/ગઈ છુ
carroમારી ગાડીમા
quartoમારા રૂમમા
Por favor, deixe-me em pazમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
Vá-se embora!દુર જાઓ!
sound

આ પાના પરના દરેક પોર્ટુગીસ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો