પરીવાર તથા સંબંધો

અહિયા પરિવાર તથા સંબંધો માટેના કેટલાક ઉપયોગી પોર્ટુગીસ વાક્યો આપેલા છે. ભાઈઓ, બહેનો તથા પરિવારના અન્ય સભ્યો, ઉપરાંત તમારા પોતાના વિશે પણ કેવી રીતે વાત કરવી તે અહિયા શીખો.

tens irmãos ou irmãs?શું તમારે કોઈ ભાઈ કે બહેન છે?
sim, eu tenho ...
um irmão
uma irmã
um irmão mais velho
uma irmã mais nova
dois irmãos
duas irmãs
um irmão e duas irmãs
... irmãos e ... irmãs
não, sou filho únicoના, હું ઍક માત્ર બાળક છુ
tens namorado?શું તમારે કોઈ પુરુષમીત્ર છે?
tens namorada?શું તમારે કોઈ સ્ત્રીમીત્ર છે?
és casado?શું તમે પરણીત છો?
és solteiro?શું તમે ઍકલા છો?
estás com alguém?શું તમે કોઈની જોડે છો?
eu sou ...
solteiro
comprometido
casado
divorciado
separado
viúva
viúvo
estou com alguémહું કોઈની સાથે છુ