સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક પોર્ટુગીસ વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

કોઈ ની તબિયત કેવી છે તે પુછવા માટે

Tudo bem?કેવુ ચાલે છે?
Como estás?તમે કેમ છો?
Como vão as coisas?બાકી બધુ કેમ છે?
Bem, obrigadoબરાબર, આભાર
Não muito bemબહુ સારુ નથી
E contigo?તમારે કેવુ ચાલે?
E tu?અને તમે?

કોઈ શુ કરી રહ્યુ છે તે પુછવા માટે

O que estás a fazer?તમે શુ કરવા જઈ રહ્યા છો?
O que tens feito?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
Tenho trabalhado muitoઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
Tenho estudado muitoઘણુ ભણી રહ્યો હતો
Tenho estado ocupadoહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
O mesmo de sempreબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
Não muita coisaકંઈ ખાસ નહી
Acabei de voltar de …હુ … હમણા જ પાછો આવ્યો છુ
Acabei de voltar da Itália

કોઈ ક્યા છે તે પુછવા માટે

Onde estás?તમે ક્યા છો?
Estou …હું …
em casaઘરે છુ
no trabalhoકામ ઉપર છુ
na cidadeગામમાં છુ
no campoઅંતરિયાળ વીસ્તારોમાં છુ
nas comprasદુકાને છુ
no comboioટ્રેનમાં છુ
em casa do Pedroપેડ્રોના ઘરે છું

કોઈ ના પ્લાન વિષે પુછવા માટે

Tens planos para o verão?તમારો ઉનાળામા કોઈ પ્લાન છે?
O que vais fazer …?તમે … શું કરી રહ્યા છો?
no Natalનાતાલમાં
no Ano Novoનવા વર્ષમાં
na Páscoaઈસ્ટરમાં
sound

આ પાના પરના દરેક પોર્ટુગીસ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો