અઠવાડિયા ના દિવસો

ફિંનિશમાં અઠવાડિયાના દિવસ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

mikä päivä tänään on?આજે કયો વાર છે?
maanantaiસોમવાર
tiistaiમંગળવાર
keskiviikkoબુધવાર
torstaiગુરુવાર
perjantaiશુક્રવાર
lauantaiશનિવાર
sunnuntaiરવિવાર
maanantainaસોમવારે
tiistainaમંગળવારે
keskiviikkonaબુધવારે
torstainaગુરૂવારે
perjantainaશુક્રવારે
lauantainaશનિવારે
sunnuntainaરવિવારે
joka maanantaiદર સોમવારે
maanantaisinદર સોમવારે
joka tiistaiદર મંગળવારે
tiistaisinદર મંગળવારે
joka keskiviikkoદર બુધવારે
keskiviikkoisinદર બુધવારે
joka torstaiદર ગુરૂવારે
torstaisinદર ગુરૂવારે
joka perjantaiદર શુક્રવારે
perjantaisinદર શુક્રવારે
joka lauantaiદર શનિવારે
lauantaisinદર શનિવારે
joka sunnuntaiદર રવિવારે
sunnuntaisinદર રવિવારે
sound

આ પાના પરના દરેક ફિંનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.