મહિનાઓ તથા ઋતુઓ

ફિંનિશમાં મહિના અને ઋતુઓના નામો જાણો. નોંધ લો કે મહિનાના નામો પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

મહિના

tammikuuજાન્યુઆરી
helmikuuફેબ્રુવરી
maaliskuuમાર્ચ
huhtikuuઍપ્રિલ
toukokuuમે
kesäkuuજૂન
heinäkuuજૂલાઇ
elokuuઑગસ્ટ
syyskuuસેપ્ટેંબર
lokakuuઓક્ટોબેર
marraskuuનવેંબર
joulukuuડિસેંબર
tammikuussaજન્વરી માં
helmikuussaફેબ્રુવરી માં
maaliskuussaમાર્ચ માં
huhtikuussaઍપ્રિલ માં
toukokuussaમે માં
kesäkuussaજૂન માં
heinäkuussaજૂલાઇ માં
elokuussaઑગસ્ટ માં
syyskuussaસેપ્ટેંબર માં
lokakuussaઓક્ટોબેર માં
marraskuussaનવેંબર માં
joulukuussaડિસેંબર માં
લેપલેન્ડમાં પાનખર રંગો
લેપલેન્ડમાં પાનખર રંગો

ઋતુઓ

kevätવસંત
kesäઉનાળો
syksyપાનખર
talviશિયાળો
keväälläવસંત મા
kesälläઉનાળો મા
syksylläપાનખર મા
talvellaશિયાળા મા
sound

આ પાના પરના દરેક ફિંનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો