રંગ

ફિંનિશમાં રંગોના શેડ સહિત વિવિધ રંગોના નામો જાણો.

Mikä väri tämä on?તે કયો રંગ છે?
Minkä värinen tämä on?તે કયો રંગ છે?
valkoinenસફેદ
keltainenપીળો
oranssiકેસરી
vaaleanpunainen અથવા pinkkiગુલાબી
punainenલાલ
ruskeaકથાઈ
vihreäલીલો
sininenવાદળી
violettiજામ્બલી
harmaaભૂખરો
mustaકાળો
hopea અથવા hopeinenચાંદી જેવા રંગનું
kulta અથવા kultainenસોનેરી રંગનું
monivärinenબહુવિધ રંગનું

વિવિધ રંગ

vaaleanruskeaઆછો કથાઈ
vaaleanvihreäઆછો લીલો
vaaleansininenઆછો વાદળી
tummanruskeaઘાટો કથાઈ
tummanvihreäઘાટો લીલો
tummansininenઘાટો વાદળી
kirkkaanpunainenઘેરો લાલ
kirkkaanvihreäઘેરો લીલો
kirkkaansininenઘેરો વાદળી
sound

આ પાના પરના દરેક ફિંનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.