દેશો તથા નાગરિકતા

ફ્રેંચમાં ઘણા અલગ અલગ દેશો અને રાષ્ટ્રીયતાના નામ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ઉત્તર યુરોપ

દેશનાગરિકતા
Angleterre
ઇંગ્લેંડ
britannique / anglais
અંગ્રેજી
Danemark
ડેન્માર્ક
danois
ડેનિશ
Écosse
સ્કૉટલૅંડ
britannique / écossais
સ્કૉટિશ
Estonie
ઍસટોનિયા
estonien
ઍસટોનિયન
Finlande
ફિનલૅંડ
finlandais
ફિંનિશ
Irlande
આઇયર્લૅંડ
irlandais
આઇરિશ
Irlande du Nord
નૉર્દર્ન આઇયર્લૅંડ
britannique / nord-irlandais
ઉત્તરી આઇરિશ
Islande
આઇસ્લૅંડ
islandais
આઇસ્લૅંડિક
Lettonie
લૅટ્વિયા
letton
લૅટ્વિયન
Lituanie
લિતુયેનિયા
lituanien
લીથૂયેનિયન
Norvège
નૉર્વે
norvégien
નૉર્વેજિયન
Pays de Galles
વેલ્સ
britannique / gallois
વેલ્શ
Royaume-Uni
યુનાઇટેડ કિંગ્ડમ ( ટૂંક મા યૂકે)
britannique
બ્રિટિશ
Suède
સ્વીડન
suédois
સ્વીડિશ

પશ્ચિમી યુરોપ

દેશનાગરિકતા
Allemagne
જર્મની
allemand
જર્મન
Autriche
ઑસ્ટ્રીયા
autrichien
ઑસ્ટ્રિયન
Belgique
બેલ્જિયમ
belge
બેલ્જિયન
France
ફ્રૅન્સ
français
ફ્રેંચ
Pays-Bas
નેદરલૅંડ્સ (હોલંદ)
hollandais
ડચ
Suisse
સ્વિટ્જ઼ર્લૅંડ
suisse
સ્વિસ

દક્ષિણ યુરોપ

દેશનાગરિકતા
Albanie
અલ્બેનિયા
albanais
અલ્બેનિયન
Chypre
સાઇપ્રસ
chypriote
સિપ્રિયટ
Croatie
ક્રોવેશિયા
croate
ક્રોવેશિયન
Espagne
સ્પેન
espagnol
સ્પૅનિશ
Grèce
ગ્રીસ
grec
ગ્રીક
Italie
ઇટલી
italien
ઇટૅલિયન
Portugal
પોર્ટુગલ
portugais
પોર્ટુગીસ
Serbie
સર્બીયા
serbe
સર્બીયન
Slovénie
સ્લોવીનિયા
slovène
સ્લોવીનિયન

પૂર્વીય યુરોપ

દેશનાગરિકતા
Biélorussie
બેલારુસ
biélorusse
બેલારુસીયન
Bulgarie
બલ્ગેરિયા
bulgare
બલ્ગેરિયન
Hongrie
હંગરી
hongrois
હંગેરિયન
Pologne
પોલંદ
polonais
પોલિશ
République Tchèque
ચેક રિપબ્લિક
tchèque
ચેક
Roumanie
રોમેનિયા
roumain
રોમેનિયન
Russie
રશિયા
russe
રશિયન
Slovaquie
સ્લોવાકિયા
slovaque
સ્લોવાક
Ukraine
યૂક્રાઈન
ukrainien
યૂક્રૅનિયન

ઉતર અમેરિકા

દેશનાગરિકતા
Canada
કૅનડા
canadien
કેનેડિયન
États-Unis
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ( ટૂંક મા યૂ ઍસ )
américain
અમેરિકન
Mexique
મેક્સિકો
mexicain
મેક્સિકન

મધ્ય અમેરિકા અને કેરેબિયન

દેશનાગરિકતા
Cuba
ક્યુબા
cubain
ક્યબન
Guatemala
ગ્વાટેમાલા
guatémaltèque
ગ્વાટેમાલન
Jamaïque
જમૈકા
jamaïquain
જમૈકન

દક્ષિણ અમેરિકા

દેશનાગરિકતા
Argentine
અર્જેંટીના
argentin
અર્જેંટિનિયન
Bolivie
બોલીવિયા
bolivien
બોલીવિયન
Brésil
બ્રજ઼િલ
brésilien
બ્રેજ઼ીલિયન
Chili
ચિલી
chilien
ચિલીયન
Colombie
કોલંબિયા
colombien
કોલંબિયેન
Équateur
ઍક્વડોર
équatorien
ઍક્વડૉરિયન
Paraguay
પ્રાગ
paraguayen
પ્રાગર
Pérou
પેરુ
péruvien
પેરુવીયન
Uruguay
રુગ્વે
uruguayen
રુગ્વેયન
Vénézuéla
વેનેજ઼ુયલા
vénézuélien
વેનેજ઼્વેલન

પશ્ચિમી એશિયા

દેશનાગરિકતા
Arabie saoudite
સાઉદી અરેબિયા
saoudien
સાઉદી અરેબીયન
Géorgie
જૉર્જિયા
géorgien
જૉર્જિયન
Irak
ઇરાક
irakien
ઇરાકી
Iran
ઈરાન
iranien
ઇરાનિયન
Israël
ઈસરાઈલ
israélien
ઈસરાઈલી
Jordanie
જોર્ડન
jordanien
જૉર્ડેનિયન
Koweït
કુવૈત
koweitien
કુવૈઈતી
Liban
લેબેનન
libanais
લેબનીસ
Palestine
પૅલ્સ્ટૅનિયન વિસ્તારો
palestinien
પૅલેસ્ટિનિયન
Syrie
સીરીયા
syrien
સિરિયન
Turquie
ટર્કી
turc
ટર્કિશ
Yémen
યેમેન
yéménite
યેમેની

દક્ષિણ અને મધ્ય એશિયા

દેશનાગરિકતા
Afghanistan
અફઘાનીસ્તાન
afghan
અફઘાન
Bangladesh
બાંગ્લાદેશ
bangladais
બાંગ્લાદેશી
Inde
ઇંડિયા
indien
ઇંડિયન
Kazakhstan
કઝાકિસ્તાન
kazakh
કઝાકિસ્તાની
Népal
નેપાળ
népalais
નેપાળી
Pakistan
પાકિસ્તાન
pakistanais
પાકિસ્તાની
Sri Lanka
શ્રીલંકા
sri-lankais
શ્રીલંકન

પુર્વ એશિયા

દેશનાગરિકતા
Chine
ચાઇના
chinois
ચાઇનીસ
Corée du Nord
ઉત્તર કોરીયા
nord-coréen
ઉત્તરી કોરિયન
Corée du Sud
સાઉથ કોરીયા
sud-coréen
દક્ષિણી કોરિયન
Japon
જાપાન
japonais
જપાનીસ
Mongolie
મંગોલીયા
mongol
મંગોલીયન
Taïwan
તાઇવાન
taïwanais
તાઇવાનીસ

દક્ષિણપૂર્વ એશિયા

દેશનાગરિકતા
Cambodge
કેમ્બોડીયા
cambodgien
કેમ્બોડીયન
Indonésie
ઈંડોનેસીયા
indonésien
ઇંડોનીષિયન
Laos
લાઓસ
laotien
લાઓસીયન
Malaisie
મલેશિયા
malais
મલેશિયાન
Myanmar
મ્યાનમાર
birman
બર્મીઝ
Philippines
ફિલિપીન્સ
philippin
ફિલીપ્પીનો
Singapour
સીંગાપોર
singapourien
સિંગાપોરેન
Thaïlande
થાઇલૅંડ
thaïlandais
થાઈ
Vietnam
વિયેટ્નામ
vietnamien
વિયેટ્નામીસ

ઓસ્ટ્રેલીયા અને પેસીફીક

દેશનાગરિકતા
Australie
ઑસ્ટ્રેલિયા
australien
ઑસ્ટ્રેલિયન
Fidji
ફિજી
fidjien
ફિજીયન
Nouvelle Zélande
ન્યૂજ઼ીલૅંડ
néo-zélandais
ન્યૂજ઼ીલૅંડ

ઉત્તર અને પશ્ચિમ આફ્રિકા

દેશનાગરિકતા
Algérie
અલ્જીરિયા
algérien
અલ્જીરિયન
Côte-d'Ivoire
આઇવરી કોસ્ટ
ivoirien
આઇવરીયન
Égypte
ઈજિપ્ત
égyptien
ઈજિપ્ષિયન
Ghana
ઘાના
ghanéen
ઘાનાઇયન
Libye
લિબિયા
libyen
લિબિયન
Maroc
મરૉક્કો
marocain
મોરોક્કાન
Nigéria
નાઇજીરિયા
nigérian
નાઇજીરિયન
Tunisie
ટ્યૂનઈશિયા
tunisien
ટ્યૂનીશિયન

પુર્વ આફ્રિકા

દેશનાગરિકતા
Éthiopie
ઈથીયોપિયા
éthiopien
ઇતીયોપિયન
Kenya
કેન્યા
kényan
કેન્યન
Ouganda
યૂગૅંડા
ougandais
યૂગંડન્
Somalie
સોમાલિયા
somalien
સોમાલીયન
Soudan
સુદાન
soudanais
સૂડેનીસ
Tanzanie
તાન્ઝાનિયા
tanzanien
તાન્ઝાનિયન

દક્ષિણ અને મધ્ય આફ્રિકા

દેશનાગરિકતા
Afrique du Sud
સાઉથ આફ્રિકા
sud-africain
દક્ષિણી આફ્રિકન
Angola
એન્ગોલા
angolais
એન્ગોલન
Botswana
બોત્સ્વાના
botswanais
બોત્સ્વાનન
Madagascar
મેડાગાસ્કર
malgache
મેલાગાસે
Mozambique
મોઝામ્બિક
mozambicain
મોઝામ્બિકન
Namibie
નામિબિયા
namibien
નામિબિયન
République démocratique du Congo
ડેમોક્રેટીક રિપબ્લીકઓફ કોંગો
congolais
કોંગોલિઝ
Zambie
ઝામ્બિયા
zambien
ઝામ્બિયન
Zimbabwe
જ઼િંબાબ્વે
zimbabwéen
જ઼િમબાબવીયન
sound

આ પાના પરના દરેક ફ્રેંચ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો