ખાવુ તથા પિવુ

અહીં પીણું પીવા અથવા ભોજન માટે જવાની વ્યવસ્થા કરતી વખતે તમને ઉપયોગી થાય તેવી અમુક અભિવ્યક્તિઓ, અને તમે બહાર હો ત્યારે જોઈ શકો તેવા ચિહ્નો આપેલા છે.

avez-vous une table libre?
une table pour ..., s'il vous plaît
deux
trois
quatre
je voudrais réserver une tableહું આરક્ષણ કરાવવા માગુ છુ
à quel nom?
au nom de Cooper
pour quand?કયા દિવસ માટે?
ce soir à ... heures
sept
huit
neuf
demain midiકાલે બપોરે
demain à treize heures
demain à quatorze heures
demain à quinze heures
pour combien de personnes?કેટલા જણા માટે?
j'ai réservé une table
le menu, s'il vous plaît
la carte des vins, s'il vous plaît
je suis végétarien(ne)હું શાકાહારી છુ
je ne mange pas de viandeહું માંસ ખાતો/ખતી નથી
bon appétit!તમારુ જમવાનુ માણો!
vous prendrez autre chose?શુ તમે કઈ બીજુ લેવાનુ પસંદ કરશો?
vous prendrez un café ou un dessert?શુ તમે કૉફી અથવા કઈ મીઠુ લેવાનુ પસંદ કરશો?
l'addition, s'il vous plaîtમહેરબાની કરીને, બિલ લાવશો
puis-je payer par carte?શુ હું કાર્ડ દ્વારા ચૂકવણી કરી શકુ?
c'était délicieuxતે ઘણુ સ્વાદિષ્ટ હતુ
c'était parfait

ચીજો જે તમે જુઓ છો.

Entrées
Soupeસૂપ
Soupe de poisson
Soupe de légumes
Soupe de tomate
Crudités
Assiette de charcuterie
Fruits de mer
Salade niçoise
Salade folle
Plats principaux
Steak fritesમાંસની વાનગી અને ચિપ્સ
Steak tartare
Bouillabaisse
Desserts
Sorbetમીઠાં પાણી અને ફ્લેવર માંથી બનાવેલ જામેલી વાનગી
Crêpe
Crème brûléeઈડાં અને ક્રીમ માંથી બનાવવામાં આવતી મિઠાઈ ઉપર ખાંડની ચાસણી
Tarte aux pommesસફરજન ની મીઠાઈ
Gâteauકેક
En-casનાસ્તો
Fritesચિપ્સ
Cacahuètesશીંગ
Des chipsબટાકા ચિપ્સ
Des olivesઑલિવ
Viennoiseries
Croissant
Pain au chocolat
Pain aux raisins

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો