બાર અથવા કેફેમાં

ફ્રેંચની પ્રેક્ટીસ કરવા માટે પબ થી વધુ સારી જગ્યા કોઈ ન હોઈ શકે! અહી કેટલાક વાક્યો છે જે તમને પબ, બાર તથા કેફેમાંં ખાવા કે પીવાનો ઑર્ડર આપવા માટે ઉપયોગી થશે.

tu veux boire quoi?
que voulez-vous boire?
je voudrais ..., s'il vous plaît
une bière
un verre de vin blanc
un verre de vin rouge
une bouteille de vin blanc
une bouteille de vin rouge
une bouteille de champagne
un café
un café crème
un café noisette
un expresso
un thé
un chocolat chaud
une bière pression
une vodka
un cognac
un pastis
un martini

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો