ભાષા ભાગીદારો

તમારુ ભાષા કૌશલ્ય સુધારવાની એક ઉત્તમ રીત છે કે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે એક સાથી શોધો.

જો તમારા સાથી ભાષાના મૂળ વક્તા હશે, તો તે તમને તમારા ઉચ્ચાર સુધારવામાં, વાતચીત કરવામાં અને અન્ય પ્રથા વિષે જાણવામાં મદદરૂપ થઈ શકશે.બદલામાં, તમે તમારી પોતાની ભાષા અને સંસ્કૃતિ વિશે તમારા સાથીને શીખવી શકો છો.

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી