કોરિયન ભાષા ભાગીદારો

Yuri Jeong

Yuri Jeong
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
કોરિયન

mirim hong

mirim hong
Australind, ઑસ્ટ્રેલિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
કોરિયન

jay kim

jay kim
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
કોરિયન

yooni Seo

yooni Seo
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Helen Hyejin Kim

Helen Hyejin Kim
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
કોરિયન

MYUNGYOON KIM

MYUNGYOON KIM
Yamanashi, જાપાન
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
કોરિયન

HOONHEE JEONG

HOONHEE JEONG
સીડની, ઑસ્ટ્રેલિયા
મૂળ ભાષા
કોરિયન

young ji Ji

young ji Ji
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
કોરિયન

HoHwan Jeong

HoHwan Jeong
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
કોરિયન

연근 우

연근 우
Seoul, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Quốc Đạt Trần

Quốc Đạt Trần
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષાઓ
કોરિયન
વિયેટ્નામીસ

승수 임

승수 임
Bangkok, થાઇલેન્ડ
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
કોરિયન

JIHO YU

JIHO YU
Incheon, સાઉથ કોરિયા
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
કોરિયન

JIHWAN SHIN

JIHWAN SHIN
Warrnambool, ઑસ્ટ્રેલિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
કોરિયન

Ralph Yoo

Ralph Yoo
Seoul, સાઉથ કોરિયા
મૂળ ભાષા
કોરિયન

유진 서

유진 서
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષા
કોરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી