ગુજરાતી ભાષા ભાગીદારો

Farzana Dudhwala

Farzana Dudhwala
Oxford, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)
ગુજરાતી

Vivek Rabadiya

Vivek Rabadiya
Vigan, ફિલિપાઇન્સ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Prakash Bhalala

Prakash Bhalala
Gajraula, ભારત
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Kanji Pampania

Kanji Pampania
અમદાવાદ, ભારત
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Hardiks Patel

Hardiks Patel
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Govind prajapati

Govind prajapati
ઈંદોર, ભારત
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Nakul Pranami

Nakul Pranami
Godhra, ભારત
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Jay Mehta

Jay Mehta
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
હિન્દી

prem patel

prem patel
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Subhash Rajgor

Subhash Rajgor
Bhiwandi, ભારત
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, ભારત
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Milan Merja

Milan Merja
Morbi, ભારત
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Victor Lion

Victor Lion
Tyumen, રશિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Anil Patel

Anil Patel
Leicester, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 69
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
ગુજરાતી

Mangal Prajapati

Mangal Prajapati
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Naresh Oza

Naresh Oza
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી