ગુજરાતી ભાષા ભાગીદારો

Farzana Dudhwala

Farzana Dudhwala
Oxford, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)
ગુજરાતી

Arjun Chorge

Arjun Chorge
વડોદરા, ભારત
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
મરાઠી

Prakash Bhalala

Prakash Bhalala
Gajraula, ભારત
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Umesh Bathani

Umesh Bathani
Raipur, ભારત
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA
અમદાવાદ, ભારત
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
હિન્દી

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
અમદાવાદ, ભારત
મૂળ ભાષાઓ
ગુજરાતી
હિન્દી

Milan Merja

Milan Merja
Morbi, ભારત
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Hardik Dungarani

Hardik Dungarani
Gujrāt, ભારત
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

fevin thumbar

fevin thumbar
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, ભારત
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Anil Patel

Anil Patel
Leicester, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 69
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
ગુજરાતી

Smit Dave

Smit Dave
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Bharatbhai Pagi

Bharatbhai Pagi
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

pooja rank

pooja rank
Gujarat, નેપાળ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Victor Lion

Victor Lion
Tyumen, રશિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

Asifkhan Pathan

Asifkhan Pathan
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગુજરાતી

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી