ગ્રીક ભાષા ભાગીદારો

Κωνσταντινα Κουτσουρη

Κωνσταντινα Κουτσουρη
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Γιαννης Μπαμπανικος

Γιαννης Μπαμπανικος
ઉંમર: 57
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

sakis sakis

sakis sakis
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Eva Sallapi

Eva Sallapi
Athens, ગ્રીસ
મૂળ ભાષાઓ
ગ્રીક (ગ્રીસ)
અલ્બેનિયન

Manthos Ioannidis

Manthos Ioannidis
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Eugenia Georgantoni

Eugenia Georgantoni
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
ગ્રીક

Alexandra Pantsou

Alexandra Pantsou
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 60
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Lefteris Sarris

Lefteris Sarris
Scunthorpe, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Elena Prentza

Elena Prentza
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Στελιος Βιτσας

Στελιος Βιτσας
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΔΟΥ
Thessaloníki, ગ્રીસ
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Βασια Κ

Βασια Κ
Athens, ગ્રીસ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Christos Bardas

Christos Bardas
Luton, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Alexios Nikolakopoulos

Alexios Nikolakopoulos
Athens, ગ્રીસ
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Konstantina Toli

Konstantina Toli
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

Stamatina - Giasemi Eleftheraki

Stamatina - Giasemi Eleftheraki
Ellinikó, ગ્રીસ
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ગ્રીક (ગ્રીસ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી