ડચ ભાષા ભાગીદારો

amel der

amel der
Deventer, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ડચ

Jill Nijdam

Jill Nijdam
Nederhemert, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

David Moerman

David Moerman
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Maaike Dittrich

Maaike Dittrich
Rotterdam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષાઓ
જર્મન (જર્મની)
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Lieke Kluwen

Lieke Kluwen
Aerdenhout, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

niki g

niki g
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ડચ

Kubra Erdem

Kubra Erdem
Amsterdam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
ડચ
ટર્કિશ

Monique Krabbenborg

Monique Krabbenborg
Lichtenvoorde, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ડચ

Sirka Bjerke

Sirka Bjerke
ઉંમર: 57
મૂળ ભાષા
ડચ (બેલ્જિયમ)

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
ડચ
ટર્કિશ

Nel Slooten

Nel Slooten
Purmerend, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 70
મૂળ ભાષા
ડચ

chahid atmani

chahid atmani
Ifrane, મોરક્કો
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (મોરક્કો)
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Stefan Zivadinovic

Stefan Zivadinovic
Vilvoorde, બેલ્જિયમ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
ડચ (બેલ્જિયમ)
સર્બીયન

David Boersma

David Boersma
Tobo, સ્વીડન
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Ellen Oosterwijk

Ellen Oosterwijk
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ડચ

Saloua Bella

Saloua Bella
The Hague, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી