ડચ ભાષા ભાગીદારો

Monique Krabbenborg

Monique Krabbenborg
Lichtenvoorde, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ડચ

Marjanne Sanders

Marjanne Sanders
ઉંમર: 59
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Frans van de Ven

Frans van de Ven
ઉંમર: 55
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Jasja Kleij

Jasja Kleij
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Marjolein R

Marjolein R
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

niki g

niki g
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ડચ

Jill Nijdam

Jill Nijdam
Nederhemert, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Nienke Dutchy

Nienke Dutchy
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

rens schayik

rens schayik
Veldhoven, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Alex Kist

Alex Kist
Borne, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 54
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Zakiyah Mangal

Zakiyah Mangal
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
ડચ (સુરીનેઇમ)

Stefan Zivadinovic

Stefan Zivadinovic
Vilvoorde, બેલ્જિયમ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
ડચ (બેલ્જિયમ)
સર્બીયન

Mesut Yazar

Mesut Yazar
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
ડચ (બેલ્જિયમ)
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Hélène Bonnema

Hélène Bonnema
Zaandam, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Nienke Grimes

Nienke Grimes
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ડચ (નેધરલેન્ડ)

Biran Kurdi

Biran Kurdi
Berlin, જર્મની
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
કુર્ડીશ
ડચ (નેધરલેન્ડ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી