ફ્રેંચ ભાષા ભાગીદારો

Sam Pat

Sam Pat
પૅરિસ, ફ્રાઁસ
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ

Ophélia Rou

Ophélia Rou
Nouvelle Découverte, મોરેશિયશ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Tarik Laabid

Tarik Laabid
Rabat, મોરક્કો
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (મોરક્કો)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Émilie Cost

Émilie Cost
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Laurence Thevenet

Laurence Thevenet
Antibes, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Walter Arnese

Walter Arnese
Florence, ઇટાલી
મૂળ ભાષાઓ
ફ્રેંચ
ઇટૅલિયન (ઇટાલી)

Mélanie Salamin

Mélanie Salamin
Sitten, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ)

Ibrahim Djighaly

Ibrahim Djighaly
Dakar, સેનેગલ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Sophie Lhotelier

Sophie Lhotelier
પૅરિસ, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

KHALIL SAADAOUI

KHALIL SAADAOUI
Casablanca, મોરક્કો
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (મોરક્કો)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Alain Schultz

Alain Schultz
સ્ટ્રાસબોર્ગ, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ

Kim Mas

Kim Mas
La Ciotat, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Léa Jeannin

Léa Jeannin
Belfort, ફ્રાઁસ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

Cheryl Isenge

Cheryl Isenge
Brussels, બેલ્જિયમ
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (બેલ્જિયમ)

Laury Louis-Elizabeth

Laury Louis-Elizabeth
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

tahar ayadi

tahar ayadi
Dubai, સંયુક્ત આરબ અમીરાત
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (ટ્યુનિશિયા)
ફ્રેંચ (ફ્રાઁસ)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી