બલ્ગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Irina Boteva

Irina Boteva
Breda, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Vania Stoianova

Vania Stoianova
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Vesko Naydenov

Vesko Naydenov
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Victoria Dimova

Victoria Dimova
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Дани Карастоянова

Дани Карастоянова
Berlin, જર્મની
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Andrey D

Andrey D
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Kiril Andreev

Kiril Andreev
ઉંમર: 52
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Stanislav Nedev

Stanislav Nedev
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Birsel Aktas

Birsel Aktas
Trondheim, નોર્વે
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષાઓ
બલ્ગેરિયન
ટર્કિશ

Mihaela Terzieva

Mihaela Terzieva
Milton Keynes, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Iliyana Yordanova

Iliyana Yordanova
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Алиайдън Алиайдън

Алиайдън Алиайдън
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Vania Dimitrova

Vania Dimitrova
Bulgari, રોમાનીયા
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Annie Had

Annie Had
Smolyan, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Ангелина Владимирова

Ангелина Владимирова
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Vanq Encheva

Vanq Encheva
Wevelgem, બેલ્જિયમ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી