બલ્ગેરિયન ભાષા ભાગીદારો

Valentina Lazarova

Valentina Lazarova
Hastings, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Iliyana Yordanova

Iliyana Yordanova
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Diyana Victorova

Diyana Victorova
Gorna Oryakhovitsa, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Stefan Valev

Stefan Valev
Eindhoven, નેધરલેન્ડ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Teodora Yotova

Teodora Yotova
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Aysun Nurdin

Aysun Nurdin
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષાઓ
બલ્ગેરિયન
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

David Davidov

David Davidov
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષાઓ
બલ્ગેરિયન
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Pavlina Balacheva

Pavlina Balacheva
Blagoevgrad, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

mariana Dimitrova

mariana Dimitrova
ઉંમર: 37
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

ayten tair

ayten tair
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

VENTSI VENTOV

VENTSI VENTOV
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Mariqna Dimitrova

Mariqna Dimitrova
Simeonovgrad, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Vladislava Dodeva

Vladislava Dodeva
Sofia, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Daniela Kozhuharova

Daniela Kozhuharova
Asenovgrad, બલ્ગેરિયા
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Ivo K

Ivo K
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
બલ્ગેરિયન

Мюмюн Мустафа

Мюмюн Мустафа
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
બલ્ગેરિયન
ટર્કિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી